menu
 winkelmandje 

Vermaning van de ziel

Hermes Trismegistos

Een tekst, toegeschreven aan Hermes Trismegistus, "de driemaal grote Hermes" uit de voor-christelijke mysteriescholen, waarin de lezer wordt gevraagd eeuwige beginselen te integreren in zijn wezen, zodat ze hem tot eigendom worden. Dan zal hij tot innerlijk schouwen worden gevoerd.
Er zijn in de loop van de mensheidsgeschiedenis miljoenen geschriften verschenen waarin men heeft geprobeerd dé Waarheid vorm te geven. Onmogelijk! Het onzegbare kan niet gezegd worden. Hoogstens kan één straal van het Universele Licht enigermate opgevangen en beschouwd worden. Zo'n lichtstraal is dit ziele-werk van Hermes Trismegistos.
Door deze verhandeling, zo zegt de inleiding, wordt de zielbehoed verder af te zakken in deze wereld der tegenstellingen, die vreemd is aan haar oorsprong. Lees alleen al de eerste en de laatste bladzijde van dit boekje en ervaar de directe kracht van deze hulp bij uw zielereis!
info van de uitgever
[Rozekruis Pers, 2017]

NBD Biblion bespreking
Wij mogen ervan uitgaan dat Hermes Trismegistus (de driemaal grote) niet één historische figuur is geweest, doch dat deze naam een reeks van goddelijke gezanten in vóór-christelijke tijden aanduidt. De bekendste Hermetische geschriften vormen het Corpus Hermeticum, o.a. door Ficino in het Latijn vertaald bij de aanvang van de Renaissance.
De 'Vermaning' is daar echter niet in opgenomen, doch via Arabische teksten tot ons gekomen. Als ieder gnostiek werk wijst ook dit geschrift op de weg die de ziel moet gaan om uit de kluisters van de dialectische wereld verlost te kunnen worden: zij moet zich 'naar boven' richten, tot de wereld waaruit zij oorspronkelijk stamt. Het is het pad, door Johannes de Doper aangeduid met de uitspraak: 'Ik moet minder worden opdat Hij kan wassen' - waarbij 'Hij' (Jezus) het tot leven gewekte goddelijke principe in de mens is. De vertaling is uitermate leesbaar; het formaat zeer handzaam.

Vermaning van de ziel

Hermes Trismegistos · alles van deze auteur 

€ 7.50

ISBN 9789067321068