menu
 winkelmandje 

Verkenningen in de psychiatrie

een holistische benadering

Annejet Rümke

In dit omvangrijke basiswerk geeft de arts Annejet Rümke een beschrijving van psychiatrische problemen die in de hedendaagse psychiatrie als ziektebeeld betiteld worden en vanuit dat gezichtspunt behandeling nodig hebben. Dezelfde problematiek kun je echter ook bekijken vanuit de gebeurtenissen in de levensloop. Therapie is dan niet zozeer behandelen, wegwerken, maar veel meer doorwerken, omvormen en veranderen. Ten slotte kun je naar psychiatrische problematiek kijken als uitdaging van het lot, als ontwikkelingsopgave.

(…) uiteindelijk gaat het niet om het etiket ziek of gezond, gek of aangepast, maar om het lijden en de nood van mensen, en om een poging hen te begrijpen en hen in hun nood bij te staan.

De belangrijkste psychiatrische stoornissen komen in dit boek uitgebreid aan bod, toegelicht met vele praktijkvoorbeelden: stemmingsstoornissen, angst, fobie, dwang, psychose, schizofrenie, dissociatie, trauma, seksueel misbruik, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen, alsmede over verslaving, een hoofdstuk geschreven door de arts Bram Tjaden.

Een onmisbaar studie- en naslagwerk voor HBO-studenten, voor allen die beroepsmatig werken met pychiatrische patiënten alsmede voor geïnteresseerde belangstellenden.

informatie van de uitgever
[Christofoor, tweede herziene druk 2007]

Verkenningen in de psychiatrie

een holistische benadering

Annejet Rümke · alles van deze auteur 

€ 49.50

ISBN 9789060384916