menu
 winkelmandje 

Van de Jordaan tot Golgotha

De drie jaren van Christus

Emil Bock

Het leven van Jezus vertellen is eigenlijk alleen mogelijk tot aan de doop in de Jordaan, aangezien alleen in die jaren er sprake is van een menselijke biografie. De dire jaar van de doop in de Jordaan tot de kruisiging op Golgotha vereisen een veel subtielere benadering.
De doop van Jezus in de Jordaan vormt het begin van de drie jaren van Christus. Het Christus-wezen heeft zich in Jezus geopenbaard en alles wat in de volgende drie jaar gebeurt, heeft de volledige incarnatie van dit goddelijke ik van de Christus tot doel. Het is het offer van een God die afziet van zijn bovenmenselijke grootheid en geheel mens wordt.

Bock voert ons stap voor stap langs de verschillende gebeurtenissen in het leven van Christus. Hij laat ons de leraar zien, de genezer en de wonderdoener en maakt duidelijk hoe de opwekking van de doden geworteld is in de oude mysteriën - een proces dat zonder de achterliggende gedachte van reïncarnatie en karma niet te begrijpen is.

info van de uitgever
Uitgeveij Aan de Tijd, ongewijzigde herdruk 2022

Van de Jordaan tot Golgotha

De drie jaren van Christus

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 24.00