menu
 winkelmandje 

Van aambeeld naar beeldscherm

Jan de Laat

Zonder techniek zou het dagelijks leven er heel anders uit zien. Maar beheerst de techniek de mens of beheerst de mens de techniek?
Zware fysieke arbeid is dankzij de moderne techniek steeds zeldzamer. Maar wat betekent het om dagelijks met computers te werken?
Welke betekenis heeft de menselijke arbeid in dit digitale tijdperk? En waaruit kan de werkende mens de motivatie putten om zich met zijn arbeid te verbinden?
Hoe kan het onderwijs er aan bijdragen dat de mens een gezonde verhouding tot de techniek vindt?

Van aambeeld tot beeldscherm gaat in op deze vraagstukken. Het beschrijft de ontwikkeling van de techniek en de gevolgen daarvan voor mens en samenleving. Het bevat een pleidooi voor de integratie van intellectuele, kunstzinnige en praktische vorming in het onderwijs en voor het herstel van de autonomie van de leerkracht en laat ook zien langs welke wegen hieraan gewerkt kan worden.

Van aambeeld naar beeldscherm

Jan de Laat · alles van deze auteur 

€ 6.00

ISBN 9073310261

Antiquariaat

Dit boek is ook tweedehands beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijs: € 12.50