menu
 winkelmandje 

Uit vuur en as

Oude legenden en hedendaags bewustzijn

Siegwart Knijpenga

De hedendaagse cultuur bouwt voort op een omvattende christelijke erfenis. Een deel daarvan wordt gevormd door legenden die door kunstenaars in beeld zijn gebracht en door historici zijn opgetekend. Hun waarde voor nu en later is echter nog maar nauwelijks ontsloten; zij dreigen een soort schat op de zeebodem van onze tijd te blijven.

Toch kan deze schat, evenals bij sprookjes en mythen, gelicht worden wanneer zijn beeldwaarden worden onderzocht. De Middeleeuwer nam de realiteit van deze beelden nog halfbewust op; wij moeten de inhoud ervan opdiepen door hem te begrijpen. Wat er zo actief boven water wordt gehaald, kan voor het hedendaagse bewustzijn een verrijking zijn.

In zijn veertigjarige les- en cursuspraktijk is de auteur hiermee aan het werk geweest. Dit boek is een neerslag van zijn onderzoek van 170 legenden van ruim honderd heiligen. Uit deze geselecteerde verhalen kwamen de oorspronkelijke christelijke grondmotieven het duidelijkst aan het licht. In het laatste hoofdstuk worden bovendien een aantal lijnen naar voorchristelijke mysterieculturen zichtbaar.

(Christofoor, 2008)

[info van de uitgever]

Uit vuur en as

Oude legenden en hedendaags bewustzijn

Siegwart Knijpenga · alles van deze auteur 

€ 10.00

ISBN 9789062388813