menu
 winkelmandje 

Tussen Bethlehem en de Jordaan

Emil Bock

De teksten van Rudolf Steiner: ze stellen de lezer nog wel eens op de proef, maar er zijn voordrachten die je ademloos leest, meegevoerd op een stroom die alle lagen in je aanspreekt. Dat gebeurt vooral bij de voordrachten over de vier evangeliën, waar de bijbelse verhalen uit je jeugd nu in hun volle betekenis tot je doordringen.

Naast deze voordrachten bracht Steiner ons 'Het vijfde evangelie', dat als een 'moderne openbaring' in de twintigste eeuw te beschouwen is. Voor het eerst sprak hij hierover - zoals hij zei: 'met heilige schroom' - in oktober 1913 in Kristiana (Oslo). Steiner gaf hiermee een verrassende aanvulling en een verdieping van de andere evangeliën, ook door de bijzonderheden over de 'onbekende' jaren uit het leven van Jezus: de jaren tussen zijn optreden in de tempel als twaalfjarige jongen en de doop in de Jordaan als hij dertig jaar oud is. De vijf voordrachten van Kristiana zijn in een Nederlandse vertaling verschenen onder de titel: 'Bijzonderheden over het leven van Jezus'.

Bij het lezen van Steiners eigen woorden komt er iets mee van verwondering en ontzag, maar men zou ook behoefte kunnen voelen, daarnaast het verhaal van Jezus naar Christus in chronologische volgorde te leren kennen. Dan zijn er de boeken van Emil Bock, priester van de Christengemeenschap: 'Tussen Bethlehem en de Jordaan' en 'Van de Jordaan tot Golgotha'. Wat Steiner in de vele voordrachten rondom Christus Jezus en de evangeliën bracht, is in deze beide boeken op bewonderenswaardige wijze tot in bijzonderheden uitgewerkt.

'Tussen Bethlehem en de Jordaan' brengt het verhaal van Jezus van Nazareth, vanaf de geboorte tot aan de doop in de Jordaan. De geschiedenis van de twee Jezuskinderen, gebaseerd op de twee verschillende berichten over de kinderjaren van Jezus; daarbij ook de twee biografieën van Maria. 'Van de Jordaan tot Golgotha' beschrijft de drie jaren van de Christus Jezus, de wonderen, de roeping van de discipelen, de gebeurtenissen in de stille week, kruisiging en opstanding.

Als theoloog geeft Emil Bock aanvullingen uit vele wetenschappelijke bronnen en commentaren. Ook apocriefe overleveringen en legenden uit het leven van het kind Jezus vinden er een plaats. Interessant is dat Bock erop wijst, dat de vondst van de Dode-Zeerollen in 1947 de historische juistheid bevestigen van wat Rudolf Steiner in voordrachten tussen 1909 en 1914 meldde over het tot dat moment door de wetenschap ontkende bestaan van de Orde der Essenen.

In 1934 reisde Bock zelf rond in het 'Heilige Land'. Dat maakt dat hij de bijbelse verhalen tegen die geografische achtergrond tot leven weet te roepen: het lieflijke landschap van Galilea, met de plaats Nazareth, tegenover het woeste Judea, met zijn woestijn en Dode Zee, en zijn 'oeroase' Bethlehem. Uit Galilea komen de meeste discipelen, terwijl Judas als enige uit Judea stamt. Bock kent de heilige plaatsen van de stad Jeruzalem en vlecht die kennis beeldend in zijn verslag van het lijdensverhaal in.

De twee boeken van Emil Bock zijn met een tussenruimte van meer dan veertig jaar verschenen: het eerste dateert oorspronkelijk uit 1939, het tweede uit 1981. Daartussen liggen een wereldoorlog en vele levensjaren. Hoewel je de gedrevenheid van Steiners woorden mist, mogen we Bock dankbaar zijn dat hij dit grote werk volbracht. Jammer dat in het boek 'Van de Jordaan tot Golgotha' een register ontbreekt.

Ank Kramers in ABC Antroposofie nr.5

Tussen Bethlehem en de Jordaan

Emil Bock · alles van deze auteur 

€ 24.00

ISBN 9789062381746