menu
 winkelmandje 

Trias politica ethica

Een politiek-ethische bijdrage aan de waardendiscussie

Ruud Thelosen

Maatschappelijke problemen en een groeiende onverschilligheid ten opzichte van de politiek laten zien dat ons democratisch bestel voor verbetering vatbaar is.
De trias politica ethica bevat de gezichtspunten die tot een vernieuwing van onze samenleving kunnen leiden. Wanneer parlement en regering in wetgeving zorg dragen voor een afgebakend gebied voor de economie enerzijds en het sociaal maatschappelijke leven anderzijds, kunnen de drie gebieden zich, in een gezonde wisselwerking tot elkaar, naar hun eigen wetmatigheid ontwikkelen.
De trias politica ethica mikt op een herwaardering én praktische toepassing van de beginselen van vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
In dit boek wordt aan de hand van een groot aantal actuele vraagstukken getoond hoe deze gezichtspunten tot richtinggevende principes kunnen uitgroeien.
Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2e druk 2011]

Trias politica ethica

Een politiek-ethische bijdrage aan de waardendiscussie

Ruud Thelosen · alles van deze auteur 

€ 6.00

ISBN 9789073310698

Antiquariaat

Dit boek is ook tweedehands beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijs: € 6.95