menu
 winkelmandje 

Toeval en karma

Rudolf Steiner

Is er iets in ons leven wat noodzakelijkerwijs moest gebeuren? Bestaat toeval? Op deze en andere vragen geeft Steiner in deze twee voordrachten antwoord.

Natuurprocessen en zieleprocessen botsen met elkaar. Wanneer kunnen we van karma spreken en wanneer niet? En hoe verhoudt zich dit tot de 'vrije wil'?

Een uitermate heldere tekst over ingewikkelde materie.
Info van de uitgever
[Pentagon, 2013]

Inhoud

Eerste voordracht (Dornach, 29 augustus 1915)
Mauthner onderscheidt schijnbegrippen en bruikbare begrippen.
Voor hem is het begrip noodzakelijkheid een subjektief begrip van
de mens, en hij stelt: 'Wist ik maar hoe noodzakelijkheid, een men-
selijke beschouwingswijze van de werkelijkheid, ooit objektief kan
worden.' Noodzakelijkheid is subjektiviteit van weleer, die tot ver-
leden in de dingen is geworden. Het Aardebestaan, het Zonnebe-
staan; oude Maan; oude Saturnus. Wat eerst subjektief was in de
wereld, komen we later objektief tegen. Dat geldt voor de mensen
èn voor de kosmische wezens die de wereld scheppen. Het 'kijken
achter de spiegel'.

Tweede voordracht (Dornach, 30 augustus 1915)
Het onderscheiden tussen dat wat noodzakelijk is en dat wat er ge-
beurt. Het verleden spiegelt zich als noodzakelijkheid in het heden.
Net zo spiegelt zich ons beleven van de buitenwereld in de kennis.
Waar natuurprocessen en zieleprocessen botsen, zijn we in het ge-
bied van het toeval. Zonder dit toeval zou geen heden mogelijk zijn.
Als het beleven van een landschap met noodzakelijkheid van het
landschap uit zou gaan, dan zou er geen heden bestaan. Het vrij-
heidsbegrip sluit het begrip toeval in zich. Een toevallige gebeurte-
nis in een leven schept weer karma, wordt dus noodzakelijkheid.
Begrip van voorzienigheid ontstaat wanneer het binnenstromen
van de geestelijke wereld in de ziel kan worden beleefd. Voorbeeld
van tegenwoordig door de geest verlaten zijn: volgens Mauthner is
het christendom een hoeveelheid leenwoordvertalingen.

TOEVAL OF NOODZAKELIJKHEID (Zürich, 24 oktober 1916)
[fragment]

BESTAAT TOEVAL?
Artikel juli 1904

(Voordrachten en fragmenten afkomstig uit: GA 163, 168 en 34)

Toeval en karma

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

ISBN 9789490455521