menu
 winkelmandje 

Stervensbegeleiding

in een nieuwe tijd

Hans Stolp

Wie gelooft dat de dood het einde van de mens is, zal bijvoorbeeld gemakkelijk euthanasie adviseren. Waarom zou een mens meer moeten lijden dan nodig is? Maar wie inziet dat de dood niet alleen het einde is van het fysieke lichaam, maar ook de geboorte van de geest, zal zich afvragen wat er aan geboortebegeleiding bij het sterfbed nodig is. En dan blijkt dat euthanasie soms een voortijdige geboorte van een nog niet volgroeide geest betekent.
Info van de uitgever
[Ankh-Hemes, 2012]

NBD | Biblion bespreking
De auteur is een pastor die in het verleden spontaan uittredingen had en sindsdien buiten de paden van het katholicisme is gaan denken. Hij heeft veel ervaring in stervensbegeleiding en heeft daar ook over geschreven. In dit boekje pleit hij ervoor de dood te beschouwen als het einde van het fysieke leven, maar ook als geboorte als ziel in de geesteswereld (om tenslotte als pure geest verder te leven). Hij wenst dat ieder zich in een vroeg stadium voorbereidt op het eigen sterven teneinde veel vragen al beantwoord te hebben zodat de eigen dood met minder angst tegemoet kan worden getreden. Deze visie vraagt tevens om een ander soort stervensbegeleiding, b.v. zie het stervensproces als een kans voor de ziel om te groeien, stervenden kan men beter niet aanraken als het einde nadert; help een stervende zich te verzoenen met mensen en help hem onaffe zaken af te maken opdat het leven in de geesteswereld beter kan worden begonnen; beschouw het zien van gestorvenen niet als hallucinaties etc. E.e.a. heeft ook gevolgen voor de discussie over euthanasie. Dit boekje bevat niets wat niet ook in andere boeken staat, maar kan van nut zijn voor mensen die beginnen open te staan voor de esoterisch christelijke visie op leven en dood. Veel praktijkvoorbeelden; noten met leesverwijzingen

Stervensbegeleiding

in een nieuwe tijd

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 15.50

ISBN 9789020216127