menu
 winkelmandje 

Sterrenkinderen

Op zoek naar een nieuwe manier van opvoeden

Georg Kühlewind

Ieder kind wordt geboren met een zekere wijsheid en met een zuiver gevoel voor de betekenis van de dingen. Het weet wat goed is en wil ook het goede doen. Bij sterrenkinderen {ook wel nieuwetijdskinderen of indigo-kinderen genoemd) treden deze eigenschappen zeer duidelijk op de voorgrond. Dat vereist dan ook een andere manier van opvoeden, een manier die bij de rijpheid van hun wezen past.

In vijfentwintig korte hoofdstukken, die steeds worden afgesloten met een korte meditatie of oefening, geeft Georg Kühlewind aan hoe iemand die deze kinderen wil begrijpen, ook bereid moet zijn de eigen ontwikkeling ter hand te nemen.

Dit vereist tevens een goede waarneming van de ontwikkeling van het kind. Hij laat zien dat je een sterrenkind alleen recht kunt doen door je intuïtie en waarnemingsvermogen zo te scherpen, dat je steeds beter zicht krijgt op de weg die bij hen past en die ze in hun leven zullen gaan. Fouten zijn daarbij onvermijdelijk, maar kinderen zijn gevoelige wezens en goed in staat achter missers de werkelijke bedoelingen waar te nemen.

Een inspirerend boek over het omgaan met en het opvoeden van zogenaamde sterrenkinderen, voor iedereen die als ouder of vanuit de beroepspraktijk (leerkrachten, medici en dergelijke) met deze kinderen te maken heeft.

[info van de uitgever]

Sterrenkinderen

Op zoek naar een nieuwe manier van opvoeden

Georg Kühlewind · alles van deze auteur 

€ 19.50

ISBN 9789062387045