menu
 winkelmandje 

Sprookjes

De wijsheid in sprookjesbeelden

Rudolf Steiner

Sprookjes spreken tot onze verbeelding. Is het nu mogelijk dat je de betoverende sprookjesbeelden doorlicht en verklaart zonder het beleven van de tere stemming stuk te maken?

Rudolf Steiner behandelt dit thema behoedzaam en vanuit inzichten van de geesteswetenschap. En op heldere wijze legt hij voor ons de bronnen open waaruit de sprookjes voortkomen.

Deze voordrachten verschaffen ons een dieper inzicht in de oorsprong en het geweldige belang van sprookjes voor ons moderne mensen.
Info van de uitgever
[Uitgeverij Pentagon, 2011] (uit GA 62, 108, 124)

Inhoudsopgave:

eerste voordracht
Het sprookje in het licht van de antroposofie

Berlijn, 6 februari 1913
De bronnen van de sprookjes liggen veel dieper in de ziel van de mens dan de bronnen van de overige kunstwerken. Het verschil tussen sprookje en tragedie. De strijd van de ziel bij het inslapen en wakker worden speelt zich in zulke diepten van de mensenziel af. Het voortdurende onbewuste dromen van de ziel. Het vroegere helderziende bewustzijn. Het ontstaan van sprookjesbeelden. Het 'zielegenootje'. Het
sprookje van het kind en de vuurpad ('Slangensprookje'). Repelsteeltje. Rudolf Steiners 'Wetenschap van de geheimen der ziel' en sprookjes uit de 'Völkerpsychologie' van Wilhelm Wundt. De duitse sprookjes van de gebroeders
Grimm. De reuzen in sprookjes. Het sprookje 'Honderd in één klap'. Sprookjes zijn geweldige voeding voor de ziel van het kind en een goede engel op de levensreis van de mens.

tweede voordracht
De beeldentaal van de sprookjes

Berlijn, 26 december 1908
Sprookjes moeten worden geduid vanuit de achter de sprookjeswereld
liggende geestelijke werkelijkheid. Het vertellen van het sprookje van de kleermakersgezel en het sprookje van de rozemarijntak en het gouden vogeltje. Beleven en waarnemen van de geestelijke omgeving door gewaarwordingsziel, verstandsziel of bewustzijnsziel; sprookjes als kopieën van deze belevenissen.
Sprookjesgestalten analoog aan de eigen gestalte. Bespreking van verschillende sprookjesmotieven: reuzen, dwergen, wijze vrouwen, zusters, betoverde gestalten, huwelijk. Vertelling van het sprookje van de drie koningszonen en hun drie zusters; strijd met de draken. Resten van atavistische helderziendheid in de sprookjes.

derde voordracht
Rozenkruiserwijsheid in de sprookjes

Berlijn, 10 juni 1911
Het verlangen van vele nu levende mensen naar geestelijk inzicht en de uitbreiding van de geesteswetenschap in Europa. Het voorgevoel van het verdwijnen van de oude geestelijke schatten en van de noodzaak om ze weer terug te winnen door een
toekomstige, wetenschappelijk gefundeerde theosofie reeds aan het begin van de 19de eeuw. De voorbereiding van de huidige rozenkruiserstemming door het vertellen van sprookjes door de middeleeuwse rapsoden. Het sprookje van de Koningszoon en
de Bloemenkoningin als voorbeeld. Het opleven van zulke beelden in 'Ridder Waan' van Julius Mosen. Het voortkomen van sprookjesvertellingen uit de christelijke rozenkruisertempels. Het tot leven wekken van sprookjesinhouden in de vorm van de
tegenwoordige geesteswetenschap.

Sprookjes

De wijsheid in sprookjesbeelden

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

ISBN 9789490455279