menu
 winkelmandje 

Sociale toekomst

Rudolf Steiner

Deze reeks lezingen over de maatschappelijke ontwikkeling vormt een zeer toegankelijke inleiding in Steiners denken over het sociale leven en de sociale driegeleding. Steiner behandelt daarin hoe de maatschappij van de twintigste eeuw is ontstaan, welke fundamentele tendensen daarin zichtbaar zijn geworden en hoe wij de toekomstige samenleving tot een sociale samenleving kunnen laten worden. Onder meer behandelt hij de noodzaak van de vorming van een associatieve economie, de vernieuwing van het rechtssysteem (o.a. van het strafrecht), de vrije ontplooiing van kunst, wetenschap, religie en opvoeding, en het belang van internationale samenwerking.

Uit de voordrachten in dit boek blijkt de intense betrokkenheid van Rudolf Steiner bij de sociale en politieke problemen van zijn tijd. Direct na het uitbreken van de eerste wereldoorlog in richtte hij een groot deel van zijn aandacht op de achtergronden van deze problemen, en probeerde hij daadwerkelijk invloed op de gebeurtenissen uit te oefenen. In het nawoord van Edithe Boeke wordt uitvoerig beschreven welke activiteiten hij op dit gebied ondernam en welke kansen er lagen.

Het nawoord geeft ook aan in welk opzicht Steiners maatschappijvisie van belang kan zijn voor onze tijd. Ook Steiner zelf maakte steeds weer duidelijk dat de kern van zijn betoog verder reikt dan de actualiteit van die jaren. De fundamentele wetmatigheden die het sociale leven bepalen zijn vandaag in wezen dezelfde als toen.

Info van de uitgever

(GA 332a)

Sociale toekomst

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50

ISBN 9789060385067

Antiquariaat

Dit boek is ook tweedehands beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijs: € 16.00