menu
 winkelmandje 

Sigwart

Bericht uit het leven na de dood

Botho Sigwart werd op 10 januari 1884 geboren als tweede zoon van graaf Philipp zu Eulenburg, de vertrouweling van keizer Wilhelm II. Sigwart, een jonge kunstenaar, stierf op 2 juni 1915 op het slagveld in Polen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij was toen 31 jaar. Hij en enkele van zijn zusters bleken in staat om het contact over de drempel van de dood heen te bewaren. Zijn zusters schreven op wat zij van hem hoorden en vormden met een paar andere mensen een groep, die zich bezig hield met Sigwarts teksten, aanwijzingen en meditaties. Dit boek is de eerste Nederlandse vertaling van een selectie uit de vele boodschappen van Sigwart, die gerangschikt zijn op de volgende thema's: de verbinding met de gestorvenen, het sterven, het leven na de dood, het aardeleven, de kring en Christus en de tegenmachten.

Nu zijn er vele boeken verschenen van mensen die op de een of andere manier op een 'directe' of indirecte manier over het leven na de dood berichten, via mediums, uittredingen, ongevallen, herinneringen, noem maar op. De vraag lijkt mij derhalve gerechtvaardigd: is dit boek zo anders? Ja, dit boek is volstrekt anders.

Een van de meest in het oog springende dingen van dit boek is integriteit. Dit betreft zowel de wijze van communiceren als de inhoud zelf. Alles staat in het teken van zuiverheid. De communicatie 'van boven naar beneden' is van een zeer hoogstaand niveau, gebaseerd op het respect voor de vrijheid van de ander. De zuster die een boodschap van Sigwart ontvangt dient gelijktijdig volledig bewust te zijn, en helemaal open te staan, leeg van eigen gedachten. Het betreft dus geen passieve opname, maar een teer en moeizaam proces van het zoeken naar de juiste woorden. ”Wij doen het zo: Ik wil je iets zeggen en kleed die gedachten in vormen die zoveel mogelijk zijn zoals ik tijdens mijn leven dacht en voorstellingen maakte. Jij opent je geestelijke Ik en dit Ik probeert op zijn beurt de opgevangen gedachten op je fysieke hersenen over te dragen. Omdat je hersenen ondertussen waakzaam en levendig zijn, begrijpen zij geen moeilijke woorden die zij nooit eerder gehoord hebben.[…] Wat voor jullie niet te begrijpen is laat zich niet overdragen. […]

De eerste keren dat ik onder hogere controle schreef was dat een soort demonstratie voor oneindig veel andere geestwezens, de meesten van hogere niveaus. Je kunt je niet voorstellen hoe ernstig dat alles werd genomen. […] Toen werd alles juist en goed bevonden. Ik mocht op deze manier met jullie in verbinding blijven.” De boodschappen van Sigwart zijn ooit aan Rudolf Steiner ter inzage gegeven, die na een grondige inspectie volledig instond voor de authenticiteit en juistheid van de inhoud. Maar je hebt echt geen Steiner nodig om dat te bevestigen. Lees een willekeurige bladzijde en je komt tot dezelfde slotsom. Het geven van citaten is eigenlijk onbegonnen werk. Alle boodschappen zijn even interessant, diepgaand en zuiver.

Opvallend in Sigwarts boodschappen is zijn positieve houding. Hij probeert ons 'beneden' steeds een hart onder de riem te steken opdat wij niet wanhopen en het vertrouwen verliezen. Maar ook over 'boven' beschrijft hij herhaaldelijk hoe blij hij is dat hij in de geestelijke wereld is, door de mogelijkheden die hij daar heeft, de andere wezens om hem heen, de schoonheid daar. Toch maar een citaatje, van kort na zijn overlijden: ”Ik, Sigwart, spreek en wil vandaag over iets groots vertellen, over de nieuwe wereld waarin ik ben binnengegaan. Licht, alleen maar licht! Ik trek door de sterrenwereld en ik overzie de zonnestelsels. Ik begrijp het ontstaan, het vergaan, het heelal met zijn miljoenen ontwikkelingsfasen. Ik kan alleen maar zwijgen wanneer alles zich voor mij afspeelt. […] De laatste sluiers zijn van mijn ogen geweken. […] Wat ik in deze korte tijd al aan geluk heb ondervonden is met geen pen te beschrijven, want ik beleef het volkomen bewust! ”

Kortom, SIGWART - bericht uit het leven na de dood -, is wat mij betreft een boeiend en bijzonder boek. Gaarne had ik, al was het maar om objectief over te komen, nog wat kanttekeningen geplaatst, wat kritische noten gegeven. Ik heb ze niet kunnen vinden. Mijn tip voor antroposofen en niet-antroposofen: koop dit pareltje!

Michiel Scager, in ABC Antroposofie nr.3

Sigwart

Bericht uit het leven na de dood

€ 17.00

ISBN 9789090315942