menu
 winkelmandje 

Schenken en danken

Verwaarloosde kwaliteiten in een wereld van commercie

Lex Bos

Samenlevingen zijn een spiegel van de gezindheid van mensen, van hun wijze van beleven en van hun voorstellingen over de werkelijkheid. Wanneer een samenleving in verschillende opzichten in een crisis verkeert, kun je je afvragen waardoor dat komt.

In deze tijd is de dominantie van het economisch leven karakteristiek. Alles wordt tot koopwaar gemaakt en is daarmee onderhevig aan het vraag- en aanbodmechanisme van de markt.

Een samenleving kan vastlopen wanneer het materialisme en de zelfzucht de toon blijven zetten. Daartegenover zal een meer spirituele houding en het op een ander gericht schenken en danken moeten staan. De gezindheid, het innerlijk beleven en de gedachten die daarbij horen, zullen opnieuw moeten worden ontwikkeld, want ze zijn in de periode dat de commercie hoogtij viert verkommerd. Misschien lukt het zo om de samenleving door haar crisis heen te helpen.

[info van de uitgever]

Schenken en danken

Verwaarloosde kwaliteiten in een wereld van commercie

Lex Bos · alles van deze auteur 

€ 5.00

ISBN 9062386466