menu
 winkelmandje 

Scheikunde, natuurwezens en kunst

Hoe scheppend onderwijs er op de vrije school uit kan zien

Frans Geurts en Leo Klein

In dit boek beschrijft Frans Geurts zeer levendig de lesstof van het vak scheikunde op de vrijeschool. Zijn verhaal is op unieke wijze geïllustreerd door Leo Klein (1928), kunstenaar en oud-vrijeschoolleraar. Op de schilderijen die Leo Klein speciaal voor deze uitgave maakte, is bij elk scheikundig proces concreet de werking van de natuurwezens waar te nemen. Deze combinatie – scheikunde, natuurwezens en kunst – maakt dit boek uniek. Tekeningen van leerlingen en foto's van klassensituaties vullen het beeldmateriaal aan. Daarnaast bespreekt Frans Geurts de belangrijkste pedagogische en didactische aspecten per leerjaar. Het boek draagt met dit alles een revolutionaire visie uit: de zintuiglijk waarneembare wereld bestaat niet zonder de niet-zintuiglijke waarneembar wereld. Scheikunde kan niet bestaan zonder natuurwezens.

Het boek is gericht op een algemeen publiek. Het geeft een unieke inkijk in de praktijk van het vrijeschoolonderwijs. De scheikundige processen worden helder uitgelegd en kaderteksten zorgen voor extra toelichting waar dat nodig is. Een literatuurlijst helpt ook de nog niet met de vrijeschool bekende lezer verder op weg.

Frans Geurts (1953) was vanaf 1994 tot aan zijn overlijden in 2017 leraar aan het Karel de Grote College in Nijmegen. Het laatste project dat hij in zijn leven ter hand nam, was het schrijven van dit boek. Vlak voor zijn te vroege dood vroeg hij een aantal mensen het boek tot een goed einde te brengen. Zo ontstond de werkgroep 'Het Vuur van Frans', bestaande uit Nard Besseling, Ettje Ferwerda, Wim Gerrits en Jo Heiligers. Gezamenlijk hebben zij ervoor gezorgd dat de uitgave van dit boek mogelijk is geworden.

info van de uitgever
[Malpertuis, 2019]

Scheikunde, natuurwezens en kunst

Hoe scheppend onderwijs er op de vrije school uit kan zien

Frans Geurts en Leo Klein · alles van deze auteur 

€ 22.50

ISBN 9789080757769