menu
 winkelmandje 

Roofvogels & uilen

Hun leefwijze, voedsel en jachtmethoden

Henk van den Brink

Steeds meer mensen bewonderen roofvogels om hun indrukwekkende verschijning, hun vliegkunst en vaak spectaculaire jachtmethoden. In dit boek maakt u kennis met roofvogels en uilen in Europa: hun voedselkeus, de manieren waarop ze hun prooi bemachtigen, hun voorkomen in relatie tot hun leefomgeving. Broedseizoen, trek en overwintering passeren de revue. Aan de beladen verhouding tussen mens en roofvogel is het laatste hoofdstuk gewijd. De vele prachtige foto's voegen aan het boek een eigen dimensie toe.

info van de uitgever
[Rebo Productions, 7e druk 2009]

NBD Biblion bespreking
In een inleidend hoofdstuk legt de auteur uit waarom er onderscheid gemaakt moet worden tusen roofvogels en uilen. Ondanks vele overeenkomsten zijn er zoveel duidelijke verschillen, dat de twee groepen zelfs niet aan elkaar verwant blijken te zijn.
In de volgende hoofdstukken worden gegevens over de leefwijze van de in Europa voorkomende roofvogels en uilen helder beschreven, zoals prooien en jachttechnieken, de biotopen, het broeden, de trek en de overwintering.
Tot slot wordt de invloed van de mens op roofvogels en uilen behandeld. Vervolging, uitroeiing van biotopen, gebruik van pesticiden hebben gemaakt dat de Europese roofvogels er niet al te best voorstaan. Gelukkig is er tegenwoordig ook sprake van (wettelijke) bescherming, maar de mensen die voor het behoud van deze fascinerende vogels vechten moeten bij voortduring op de bres blijven staan. Al te vaak wordt de wet nog overtreden en worden de vogels bejaagd en vergiftigd. De auteur werkte onder andere voor het ministerie van Landbouw, waarvoor hij de broedvogelbevolking van verschillende gebieden in kaart bracht. Mooi uitgegeven, goed gebonden en met prachtig fotomateriaal. Bevat register, fotoverantwoording en een verwijzing naar de Werkgroep Roofvogels Nederland.

Roofvogels & uilen

Hun leefwijze, voedsel en jachtmethoden

Henk van den Brink · alles van deze auteur 

€ 6.99

ISBN 9789036618069