menu
 winkelmandje 

Rondom het sterven

Myriam Driessens

Sacramenten zijn 'heilige' ofwel helende handelingen, die de verbroken verbinding tussen hemel en aarde helen. In een driedelige serie worden de inhoud en achtergronden belicht van de zeven
sacramenten zoals de Christengemeenschap die verzorgt. Het eerste deel (W. Bos, 'Doop, zondagsdienst voor de kinderen, jeugdwijding') omvat het kinderleven. Het tweede deel (M. de Nooij e.a., 'De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk') omvat het volwassen leven.

Het recent verschenen derde deel (M. Driesens, 'Rondom het sterven') gaat over het levenseinde. Niet alleen worden de betreffende sacramenten en diensten beschreven, maar de auteur gaat ook in op wat daar bij komt kijken, zoals stervensbegeleiding, de drempelovergang, opbaren, waken en het leven met de gestorvenen. Tevens komen actuele vragen aan de orde, zoals die rondom palliatieve sedatie en euthanasie.

De serie is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van wat er in de diensten gebeurt. Niet alleen leden en vrienden van de Christengemeenschap zullen voor zichzelf (en hun
toekomstige nabestaanden) veel in dit derde deel kunnen vinden, maar ook ieder die waarde hecht aan gezichtspunten die zijn ontstaan vanuit het consequent ernstig nemen van het bestaan van een geestelijke wereld, van een leven na de dood, van karma en reïncarnatie.
info van de uitgever
[De Christengemeenschap, 2016]

Rondom het sterven

Myriam Driessens · alles van deze auteur 

€ 16.00

ISBN 9789491748516