menu
 winkelmandje 

Ritmes in de mens

Rudolf Steiner

Het hele leven verloopt in ritmes. Daarvan zijn we ons maar zeer ten dele bewust.

Rudolf Steiner wijst in Ritmes in de mens op de oorsprong en de betekenis van ritmes in ons leven.

Ziekteprocessen blijken bijvoorbeeld in ritmes te verlopen. En hoe verschillend verlopen de ritmes bij man en vrouw?

Een boekje dat ritme als erfenis van de geestelijke afstamming van de mens beleefbaar maakt.
Info van de uitgever
[Pentagon, 2012]

Twee voordrachten uit GA 107

Inhoudsopgave:
Eerste voordracht
Over het ritme in de wezensdelen van de mens
Berlijn, 21 december 1908

De vier wezensdelen van de mens tijdens waken en slapen. Dag-Ik en wereld-Ik. De ritmische veranderingen van het Ik in vierentwintig uur en hun relatie tot de omwenteling van de aarde. Astraal lichaam en wereld-astraallichaam. De ritmische veranderingen van het astraallichaam in zeven dagen en hun relatie tot de oude Maan en de vier maanfasen. De ritmische veranderingen van het etherlichaam in vier maal zeven dagen en hun relatie tot de omloopbaan van de maan. De ritmische veranderingen in tien maal zeven maal vier dagen bij de vrouw, en in twaalf maal zeven maal vier dagen bij de man, en hun relatie tot de oude Saturnus en tot de omloopbaan van de aarde. De relaties van de wezensdelen onderling bij ziekten. Koorts in het voorbeeld van longontsteking. De ritmes van de wezensdelen en de
vrijheid van de mens. Het geleidelijk onafhankelijk worden van het ritme. Het bewustzijn vroeger van deze ritmes. De abstraktie in de uiterlijke wetenschap sinds de 15de eeuw. Over het onderzoeken van fenacetine in de geneeskunde.

Tweede voordracht
Ritmes in de menselijke natuur
Berlijn, 12 januari 1909

De ritmes van Ik, astraallichaam, etherlichaam en fysiek lichaam in de verhouding 1 : 7 : (4 x 7) : (10 x 4 x 7). Koorts als afweer van het organisme tegen ziekte. Over de long. De relatie van de verschillende ritmes van etherlichaam en astraallichaam tot elkaar. Bewegingen van de hemellichamen en de ritmes van de wezensdelen van de mens. Het ritme van het fysieke lichaam (10 x 28 dagen = 10 siderische maanden) en de tijd tussen konceptie en geboorte van de mens. Het verschil van de ritmes van de
mens en de ritmes van de engelen, aartsengelen en oerkrachten. De onafhankelijkheid van de mens van het oude, uiterlijke ritme en de opbouw met een nieuw, innerlijk ritme. De wezensdelen van de mens onderling en van de aarde-inkarnaties onderling in de verhouding 4 : 7.

Ritmes in de mens

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 10.00

ISBN 9789490455408