menu
 winkelmandje 

Regelmaat en inbakeren

Ria Blom

Het boek van Ria Blom Regelmaat en inbakeren, met de ondertitel 'Voorkomen én verhelpen van huilen en onrust', gaat over grenzen, die bij het inbakeren zelfs letterlijk tot in het fysieke gaan. Lange tijd voor het verschijnen werd het in de vooraankondigingen beschreven als 'een boek over inbakeren', waardoor vele ouders met huilbabies er verlangend naar uitzagen. Nu, bij verschijning, blijkt de nadruk niet zo zeer te liggen op het inbakeren, maar op het voorkómen van situaties die tot overmatig huilen leiden en inbakeren nodig maken. In haar boek verlegt Blom in zekere zin de grenzen, naar de ouders toe.

Blom geeft een gedetailleerd beeld van wat ouders met hun pasgeborene meemaken, vanaf de eerste dag tot zes weken na de geboorte, en de maanden die daarop volgen, tot aan het derde levensjaar. Met beknopte algemene hoofdstukken over onderwerpen als de twaalf zintuigen, slapen en waken, dag- en nachtritme, slapen en voeden.

Alle babies huilen: het is hun enige manier om met de wereld in contact te treden. Een belangrijke vraag is, hoe je als kersverse ouders met dat huilen omgaat. Vanaf het prille begin gaat het erom, het kind te leren datgene wat het zelf kan, ook te doen. Voor babies is dat: in slaap vallen. We moeten baby daarbij niet storen door bij huilen meteen in te grijpen met steeds weer nieuwe prikkels, zoals gaan kijken, opnemen, met hem rondlopen, waardoor oververmoeidheid ontstaat en inslapen echt niet meer lukt. Het wordt een eerste opdracht voor de ouders, daar de juiste manier te vinden. Blom geeft tal van aanwijzingen die maken dat je je als ouder bewust wordt van je eigen handelen, waardoor je gaat inzien hoe je huilen en onrust niet alleen kunt verhelpen, maar ook voorkomen. Als belangrijk punt noemt Blom hierbij ”voorspelbare regelmaat en eenduidigheid, zodat het kind weet waar het aan toe is”.

Het komt voor dat baby zichzelf wakker houdt of zich te vroeg wekt uit zijn slaap, en dan is het zinvol, iets van de te grote bewegelijkheid in te perken. Dat kan door het dekentje stevig in te stoppen, of door geheel of gedeeltelijk (alleen de armpjes) in te bakeren. Vóór het slapen gaan wordt het kind door doeken van schouders tot tenen zodanig begrensd dat de lichaamsbewegingen beperkt worden. Baby wordt een compact bundeltje dat zich als geheel beweegt, zonder dat armen of benen ver uit kunnen schieten door onwillekeurige reflexen of tengevolge van buikkrampjes. Op dit moment wordt er in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van inbakeren bij 400 huilbabies. Voor vele ouders is het al bewezen: resultaat soms al na een dag!

Zoals Paulien Bom in haar boek beschrijft, wijzen ook de ervaringen van Ria Blom op het belang van het aangeven van grenzen, fysiek of anderszins. De uitspraak van Blom: ”van grenzeloze liefde naar liefdevolle grenzen...” kan daarbij een leidraad zijn.

Ank Kramers in ABC Antroposofie nr. 8

Regelmaat en inbakeren

Ria Blom · alles van deze auteur 

€ 22.95

ISBN 9789062387410