menu
 winkelmandje 

Puberbrein binnenstebuiten

Huub Nelis & Yvonne van Sark

Puberbrein binnenstebuiten laat het ontwikkelingsproces zien van jongeren tussen hun 10e en 25e levensjaar. Het inzicht dat de hersenen pas rond je 25e levensjaar volgroeid zijn, werpt een nieuw licht op vaardigheden en gedrag van jongeren. Waarom is er zoveel opvoedonzekerheid en onwetendheid bij ouders en professionals in een tijd dat jong zijn de norm lijkt? Hoe moeten we omgaan met risicogedrag? Hoe zorgen we dat jongeren effectief blijven leren in een omgeving vol prikkels en verleidelijke media? Dit boek maakt inzichtelijk waarom jongeren juist vanaf de tienerleeftijd vragen om duidelijke grenzen en begeleiding. Door de vele herkenbare voorbeelden en praktische tips werd dit boek een bestseller bij ouders, docenten, werkgevers en beleidsmakers.
info van de uitgever
[Kosmos Uitgevers, 19e druk 2017]


NBD Biblion bespreking
Dit boeiende, populaire boekwerk beschrijft het langgerekte ontwikkelingsproces van jongeren van 10 tot en met 25 jaar (de periode waarin de hersenen van de puber zich ontwikkelen tot volwassenheid). Er is aandacht voor puberteit en breinontwikkeling, onderwijs, opvoeding, verleiding en voorlichting, opleidingen en banen, maatschappelijke vorming en multiculturaliteit. Kenmerkend voor de puber in ontwikkeling zijn: geen helikopterview, ratio op achterstand, heftige emoties en kicken op kicks. Iedere puber leeft zijn leven in de cirkel van thuis, school, peergroup en overige opvoeders en heeft daarbij te maken met tal van verleiders (verleidingen) en voorlichters (type voorlichtingen). Het boek is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere uitgaven; aan de zevende druk (2010) werd een belangrijk hoofdstuk over infobesitas toegevoegd. Pakkend en vol afwisseling vormgegeven: kleurenfoto's, schematische afbeeldingen, tot de verbeelding sprekende 'kijkdozen' met foto's van woon- en leefplekken van jongeren, richtinggevende uitspraken, veel tekstuele informatie (die toch overzichtelijk blijft door de kleurstellingen), tips voor ouders, leraren, mede-opvoeders. Met noten, literatuurverwijzingen etc.

Puberbrein binnenstebuiten

Huub Nelis & Yvonne van Sark · alles van deze auteur 

€ 29.99

ISBN 9789021568911