menu
 winkelmandje 

Psychosociale hulpverlening (39)

vanuit de antroposofie

Jeanne Dictus

In de psychosociale hulpverlening vanuit de antroposofie gaat men er van uit dat het psychische, dat zich binnen de mens afspeelt, in nauwe samenhang staat met het sociale. De omstandigheden in gezin of familie, op het werk of in de samenleving enzovoort werken in op het denken, voelen en willen van de mens.

De psychosociale hulpverlener wil degene die hulp vraagt begeleiden weer aan de slag te gaan in zijn of haar leefsituatie, door het maken van keuzes en het bepalen van de richting.

Deze brochure laat zien op welk mensbeeld de psychosociale hulpverlening vanuit de antroposofie gebaseerd is en geeft inzicht in hoe deze hulpverlening te werk gaat.

[Centrum Sociale Gezondheidszorg, 2006]

Psychosociale hulpverlening (39)

vanuit de antroposofie

Jeanne Dictus · alles van deze auteur 

€ 3.00

ISBN 9075988389