menu
 winkelmandje 

Pinksteren

Het feest van de vrije individualiteit

Rudolf Steiner

Wat is de betekenis van Pinksteren? Hoe komen we nader tot het raadsel van het pinksterfeest, het moeilijk te doorgronden feest, dat toekomstkarakter heeft? En wat zijn die vurige tongen eigenlijk?
In drie voordrachten ontvouwt Steiner de visie van de geesteswetenschap op Pinksteren. Hij schetst o.a. de relatie van de Heilige Geest met het vrije individu; en met de elementenwezens. Het raadsel van Pinksteren wordt hier voor ons ontsluierd.
Info van de uitgever
[Pentagon, 2016]

Voordrachten uit GA 98 en GA 118

eerste voordracht
Het verlies van de gevoelsinhoud jegens de jaarfeesten. Over de elementenwezens en hun relatie tot mensen en dieren. Elfen, nimfen, gnomen en salamanders. De groepszielen van de dieren.
De ontwikkeling van de mens uit de groepsziel tot individuele ziel sinds Atlantis. De Germanen bij Tacitus. De tijd van de patri-
archen; 'Adam' of 'Noach'. Het wezen van de groepsziel van de
dieren. Afsnoeringen van de groepsziel. Verinnerlijking van idea-
len. Bloedverwantschap, stam en ras. Pinksteren. De vurige ton-
gen; de Heilige Geest.

tweede voordracht
Over de elementenwezens. Het inwerken van hogere wezens in
de mens tijdens de slaap. Het ontstaan van elementenwezens
door slechte eigenschappen van de mensen. Spoken; demonen.
De ontwikkeling van het etherlichaam (etherhoofd) van Atlantis
tot heden. Het geleidelijke losraken van het etherhoofd in de toe-
komst. Over de 'Piëtà' van Böcklin. Het inwerken van geestelijke
wezens in architektonische bouwvormen. De griekse tempel; de
gotische dom. Het uiterlijke leven een a$eelding van het inner-
lijk. Het realiseren van de pinkstergedachte.

derde voordracht
De betekenis van het pinksterfeest voor het Avondland. Het
volksprincipe (vrouwelijke principe), het individualiserende
(mannelijke) principe en het algemeen menselijke principe
(Christus). De Heilige Geest en de toekomstige ontwikkeling tot
vrij mens. Onbeweeglijke en beweeglijke feesten. De Christusim-
puls als impuls van de vrijheid. De reïnkarnatiegedachte in het
boeddhisme en in de nachristelijke tijd. De leer van reïnkarna-
tie moet ook in het exoterische christendom binnenkomen. De
pinkstergedachte en de toekomst van het christendom. Spreuk
van Steiner: 'Wezen voegt zich bij wezen in ruimteverten...'

Pinksteren

Het feest van de vrije individualiteit

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

ISBN 9789490455903