menu
 winkelmandje 

Paracelsus

Een Rozenkruiser

Elise Wolfram

”Theophrastus is weliswaar geen lid geworden van onze broederschap, maar heeft het Boek van de Wereld zorgvuldig bestudeerd en daaraan zijn scherpe geest ontstoken. Maar ook deze man werd het door de overlast van weten-schappers en betweters onmogelijk gemaakt zich ten volle te ontplooien, waardoor hij zijn gedachten over de natuur nooit ongestoord met anderen kon uitwisselen. Daarom heeft hij in zijn geschriften eerder de spot gedreven met de wijsneuzen dan zichzelf helemaal te laten zien. Desondanks is de harmonie [van de hele wereld] in rijke mate bij hem aan te treffen. Hij zou deze kennis zonder twijfel met de geleerden hebben gedeeld als hij deze een grotere kunst dan scherpzinnige spot waardig had bevonden.”
(Johann Valentin Andreae in Fama Fraternitatis)

Elise Wolfram, schrijfster, antroposofe en esoterisch leerling van Rudolf Steiner, is voor veel Paracelsus-liefhebbers een bekende naam door haar commentaar bij het paracelsische Volumen paramirum: De occulte oorzaken van ziekte. Een jaar voor het Paramirum-commentaar, in 1911, was al een boekje van haar hand verschenen waarin het wezen en werk van Paracelsus als Rozenkruiser wordt geschetst en dat een soort inleiding of raamwerk vormt voor het latere boek.
Paracelsus - een Rozenkruiser bevat de Nederlandse vertaling van dit essay. Omdat de door Wolfram naar voren gebrachte Paracelsus-citaten nogal kort zijn en hun oorspronkelijk verband niet altijd duidelijk is, is in de appendix - die in feite het grootste deel van het boek uitmaakt - een ruimere context daarvan weergegeven.

Info van de uitgever
[De Woudezel, 2012]

Paracelsus

Een Rozenkruiser

Elise Wolfram · alles van deze auteur 

€ 19.00

ISBN 9789080687585