menu
 winkelmandje 

Overgevoelig voor geluid

Leven met hyperacusis

W. van der Kooi e.a.

Geluid: voor de één betekent het een zegen, voor de ander kan het een vloek zijn. In dit boekje willen de auteurs de aandacht vestigen op het vrij onbekende fenomeen hyperacusis. Deze overgevoeligheid voor geluid komt bij mensen én dieren voor. De hectische maatschappij, waarin het bijna nooit meer stil is, betekent voor hen een bedreiging van hun kwaliteit van leven. De vrijheid om het leven díe inhoud te geven overeenkomstig iemands wensen wordt door hyperacusis ernstig belemmerd. Stilte en rust zijn moeilijk te vinden. Te veel lawaai blijkt de belangrijkste oorzaak te zijn. In dit boekje worden verschillende aspecten van hyperacusis belicht, zowel op sociaal, medisch, spiritueel, psychologisch en psychiatrisch vlak, als op het gebied van wonen en werk.
Info van de uitgever
[Ankh-Hermes, 2010]

NBD Biblion bespreking
In 2008 ontmoetten de drie auteurs, resp. maatschappelijk werker, natuurarts en psychiater, elkaar op het feest van het 100-jarig bestaan van de NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden). Hieruit is dit boekje ontstaan over hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid), tinnitus (gehele dag door waarnemen van piepende geluiden) en aanverwante gehoorstoornissen). Ze geven mogelijke oorzaken aan van het ontstaan als gevolg van diverse onderliggende aandoeningen of ziekten en schenken aandacht aan de hieruit voortvloeiende, sociale en psychische gevolgen zowel voor henzelf als voor de omgeving. Tot slot een literatuurlijst en adressen voor verdere informatie. Dit boek is zeer geschikt als informatie voor patienten maar ook voor mensen in hun omgeving, gezin, werk, school enz.

Overgevoelig voor geluid

Leven met hyperacusis

W. van der Kooi e.a. · alles van deze auteur 

€ 15.00

ISBN 9789020203844