menu
 winkelmandje 

Opvoedkunst

Methodisch-didactische aanwijzingen

Rudolf Steiner

Dit boek bevat de tweede van de drie cursussen die Rudolf Steiner hield bij de start van de eerste Vrije School. Tezamen vormen de drie cursussen het pedagogische fundament van de Vrije-Schoolbeweging. Zij zijn verplichte lectuur voor ieder die Steiners pedagogische ideeën wil begrijpen of ermee wil werken. De eerste van de drie cursussen is eerder verschenen onder de titel Antroposofische menskunde. Bevatte dit eerste boek vooral de menskundige en pedagogische uitgangspunten, in deze tweede cursus gaat het met name om de praktijk. Aan de hand van vele voorbeelden beschrijft Steiner hoe zijn pedagogische ideeën in praktijk kunnen worden gebracht. Hij doet dit op een uitermate levendige manier, wat in de vertaling van Marijke Buursink goed tot zijn recht komt.

Rudolf Steiner Gesamtausgabe, 294]

[Christofoor, 2009]

NBD Biblion-bespreking:
De Vrije School, waar de leerlingen onderwezen, opgevoed en anderszins benaderd worden vanuit Rudolf Steiner's ”antroposofie”, heeft de laatste twintig jaar in Nederland een onstruimige groei vertoond (die overigens de laatste jaren tot stilstand is gekomen). De eerste Vrije School werd in 1919 opgericht in Stuttgart en bij die gelegenheid heeft Steiner intensief gewerkt met de nieuwe leerkrachten van deze school, o.a. via verschillende series voordrachten. Dit boek is de schriftelijke - door Steiner zelf niet gecorrigeerde - versie van een van deze series. Hij bespreekt een groot aantal principes, ideeen en inzichten in verband met het Vrije School-onderwijs en omdat de hele situatie voor veel van de toehoorders destijds nieuw was, doet hij dit zonder bij zijn publiek veel voorkennis van de algemene antroposofie te vooronderstellen. Daardoor geeft dit boek een geschikte documentatie van waarom, bij voorbeeld, Vrije School kinderen de letter ”B” als ”Beertjes-letter” leren lezen en van talloze andere details uit deze, op de onvoorbereide tijdgenoot vaak wonderlijk overkomende paedagogiek.

Opvoedkunst

Methodisch-didactische aanwijzingen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50

ISBN 9789083052021