menu
 winkelmandje 

Opvoeding en gezondheid

Michaela Glöckler

Michaela Glöckler, tientallen jaren aktief als schoolarts, werkt vanuit het spirituele mensbeeld van Rudolf Steiner.

Steeds sterker manifesteren afwijkingen en ziekten zich in kinderen van deze tijd. In vijf voordrachten neemt zij ons mee op een fascinerende tocht door het landschap van het opgroeiende kind.

Ze bekijkt de lichamelijke aspekten van het kind en brengt die in verband met ziel en geest. Centraal in deze voordrachten staat de zogeheten pedagogische wet, die van levensbelang is voor een gezond makende opvoeding.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:

  • agressie en criminaliteit
  • stoornissen in de stofwisseling
  • ADHD-kinderen
  • verslaving
  • ziekten in de levensloop
  • astma en allergieën
  • de betekenis van identifikatie, fleksibiliteit, ritme en vreugde
  • de werking van kunst
  • buitenlichamelijke bevruchting
  • alkohol en het effekt ervan op het kind tijdens bevruchting of zwangerschap

Een boek voor leerkrachten, artsen en therapeuten. En voor een ieder die te maken heeft met het kind van deze tijd.

info van de uitgever

Opvoeding en gezondheid

Michaela Glöckler · alles van deze auteur 

€ 10.00

ISBN 9789072052537