menu
 winkelmandje 

Op weg naar jezelf

Over het sacrament van de biecht in de Christengemeenschap

Maarten de Gans

Het woord 'biecht' is door de eeuwen heen tot een belast woord geworden. Telkens opnieuw zou geprobeerd moeten worden er een nieuwe inhoud aan te geven.

In Op weg naar jezelf laat Maarten de Gans, geestelijke in de Christengemeenschap te Buenos Aires, aan de hand van enkele bijbelteksten zien hoe daarin de kiem ligt voor een nieuwe vorm van biechten, waarin de mens weer de weg tot zichzelf kan vinden. De ware biecht is het sacrament van de vrijheid, waarin de mens zijn levenssituatie beschouwt in het licht van zijn hoger Ik.

Maarten de Gans plaatst het sacrament van de biecht in het geheel van de zeven sacramenten, zoals de Christengemeenschap, beweging voor religieuze vernieuwing, die kent, zonder voorbij te gaan aan de traditie, waarin de zeven sacramenten zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld.

[Informatie van de uitgever]
Christofoor, 2e druk 1988

Op weg naar jezelf

Over het sacrament van de biecht in de Christengemeenschap

Maarten de Gans · alles van deze auteur 

€ 7.50

ISBN 9062380832