menu
 winkelmandje 

Op weg met de Gnosis

Een alternatief Christendom

Katrijne Bezemer

Het gnostisch christendom is een vroegchristelijke stroming die, nadat de Romeinen één stroming tot officieel christendom verklaarden, als ketterij werd veroordeeld. In 1945 werd in het Egyptische Nag Hammadi een grote collectie geschriften van deze gnostici gevonden. In Op weg met de gnosis worden opmerkelijke fragmenten uit de Nag Hammadi-teksten voorzien van historische achtergrond en eigentijds commentaar. De opmerkelijke en ongewone denkbeelden van de christelijke gnostici worden daarbij vergeleken met die van de katholieke en protestantse kerken. Daarnaast gaat de auteur in op de vraag hoe je in onze tijd de gnostieke weg zou kunnen volgen. Wat doe je dan? Hoe pak je dat aan? In Op weg met de gnosis wordt op zeer praktische wijze dit alternatieve christendom toegelicht.
info van de uitgever
[Synthese, 2011]

NBD Biblion bespreking
Katrijne Bezemer, historica en theologe, is predikant bij een Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. Zij is kenner van de gnostiek, een vroege mystieke stroming die stelt dat de mens vervreemd is van zijn eigen goddelijke kern. Door het verwerven van kennis (gnosis) kan men zichzelf en zijn ware bestemming weer terugvinden. Bezemer onderzoekt hoe je in onze tijd de gnostieke weg zou kunnen volgen. De twintig hoofdstukken hebben dezelfde opbouw. Na een gnostisch-christelijke tekst bespreekt ze de betekenis en achtergrond ervan. Wat zijn de verschillen met de huidige kerken? En in hoeverre vinden de ideeen aansluiting bij de christelijke vrijzinnige stromingen? Daarna wordt beschreven welke visies iemand kunnen helpen die de gnostiek zelf wil toepassen. Afgesloten wordt telkens met een samenvattende zin. De prettige schrijfstijl en het vermijden van jargon maken het boek goed toegankelijk. Het onderwerp leent zich voor zweverigheid, maar daar blijft de auteur verre van. Het boek is geschikt voor een ieder die geinteresseerd is in een alternatieve (en praktische) benadering van het christendom.

Op weg met de Gnosis

Een alternatief Christendom

Katrijne Bezemer · alles van deze auteur 

€ 14.75

ISBN 9789062710867