menu
 winkelmandje 

Omgang met gestorvenen

Renée Zeylmans

Nadat eind 2000 bij Uitgeverij Christofoor in Zeist van Renée Zeylmans het boek Rouwverwerking en rouwbegeleiding uitkwam is nu, eigenlijk als logisch vervolg daarop, een gedenkkalender verschenen, Omgang met gestorvenen. Het is voor sommigen al gewoonte de sterfdata van nabije en minder nabije personen in een daarvoor bestemd boekje bij te houden, zodat ze op die dag even in gedachten genomen worden en bijvoorbeeld een spreuk of meditatie aan ze wordt gewijd. Een band met de gestorvenen is eigenlijk onontbeerlijk voor hen en voor ons op aarde, er kan daardoor wederzijdse hulp en bijstand totstandkomen.

In het eerste gedeelte van het boek bespreekt de auteur enkele belangwekkende onderwerpen die samenhangen met sterven en rouwen. Deze thema's zijn in het 'grote' boek ook behandeld, nu gebeurt het, passend bij de opzet van dit boekje, in beknopter vorm. Het gaat dan bijvoorbeeld om: Sterven, Rouwen, Troosten, Angst, Eenzaamheid en dergelijke. In dit gedeelte staan al veel toepasselijke citaten, gedichten, spreuken en meditaties, bijvoorbeeld in het hoofdstukje over Angst het volgende zo bemoedigende citaat van Rudolf Steiner:

”Wat er ook komen mag, wat mij ook het volgende uur, de volgende dag brengen mag: ik kan het, als het mij volledig onbekend is, door geen angst veranderen. In volkomen innerlijke zielenrust, als een kalme zee, wacht ik het af. Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden, waardoor wij afwijzen wat vanuit de toekomst in onze ziel wil binnenkomen. Maar als we er in gelijkmoedigheid naartoe leven, benaderen wij de toekomst met bevruchtende verwachting, dan kan het in ons binnenstromen. Het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën, dat is de stemming van het overgave-gebed. Dat is één van de dingen die we in deze tijd leren moeten: uit louter vertrouwen te leven, zonder bestaanszekerheid, uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp van de geestelijke wereld. Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet, als we niet de moed willen verliezen. Laten we onze wil voortdurend sterken en proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond.”

In het tweede gedeelte staat de eigenlijke kalender, met aan het begin en aan het eind van elke maand weer een gedicht of citaat. Tenslotte zijn achterin een eeuwigdurende kalender opgenomen en de dierenriemtekens met de daarbij behorende, door Rudolf Steiner verklaarde, 'Maanddeugden'.

Dit boekje kan voor vele mensen een stimulans zijn het contact met gestorvenen aan te gaan of vast te houden. Dat is in verband met het hierboven al genoemde, een goede zaak.

Lyda keizer-Wingelaar in ABC Antroposofie nr. 7

Omgang met gestorvenen

Renée Zeylmans · alles van deze auteur 

€ 19.90

ISBN 9789062384655