menu
 winkelmandje 

Natuurwezens

De wereld van vuurwezens, elfen, nimfen en gnomen

Rudolf Steiner

Geen boek voor de romanticus die weg wil dromen in de sprookjeswereld van vuurwezens, elfen, nimfen en gnomen. Wél een aantal voordrachten waarin de aanwezigheid van deze ongeziene natuurwezens duidelijk uiteengezet wordt. Met aandacht voor de verschillende soorten wezens, hun ontstaansgeschiedenis, hun werkzaamheid, vindplaatsen en de reden waarom we ze niet kunnen zien. In heldere bewoordingen schildert Rudolf Steiner de wereld van deze wezens, die over grote wijsheid beschikken maar die geen moraliteit kennen.

Maar hij gaat nog een stap verder. Ook nu, in onze tijd ontstaan er natuurwezens. Wezens van een andere signatuur dan de eerste soort. Wezens die we zelf scheppen door ons eigen handelen. Steiner zet uiteen hoe door laster en leugens, ook vanuit conventie; vanuit slechte wetten of sociale structuren en door intolerantie tegenover de gedachten van anderen, fantomen, spoken en demonen ontstaan. Deze, door ons zelf in het leven geroepen, wezens doordringen onze wereld en oefenen voortdurend invloed op ons uit. Ze verleiden ons tot activiteiten die in de lijn liggen van waaruit ze zelf zijn ontstaan. Zolang we ons hiervan onbewust blijven komen we als het ware in een neerwaartse ontwikkelingsspiraal terecht.

Het is aan de tijd dat deze vernietigende krachten onze cultuurontwikkeling binnenstromen, aldus Steiner: ”... vernietigende krachten mengen in het onderwijs, vooral in het lager onderwijs. Maar ook in het sociale leven als geheel zullen vanuit de algemene cultuur, vanuit de gewoonten, vanuit de emoties van de mensen steeds meer vernietigende krachten binnendringen, krachten die vooral de menselijke relaties zelf steeds verder zullen aantasten.”

Het is aan ons om hun werkzaamheid te leren kennen en te doorzien om vervolgens een andere impuls in de cultuur binnen te brengen. Steiner verwoordt het zo: ”Waar de mens naar moet streven is het woord van Christus te verwezenlijken: 'Waar er twee in mijn naam verenigd zijn, daar ben ik in hun midden'.”

In het boek over natuurwezens wordt dit laatste aspect niet verder uitgewerkt, daarvoor kunt u weer … andere boeken lezen!

Ignace van der Meijden, in ABC Antroposofie nr.3

Uit GA 98, GA 102, GA 110, GA 136, GA 177 , GA 230

Natuurwezens

De wereld van vuurwezens, elfen, nimfen en gnomen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 23.50

ISBN 9789060382530

Antiquariaat

Dit boek is ook tweedehands beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijs: € 13.50