menu
 winkelmandje 

Naar de bronnen van driestromenland (antiquariaat)

Politieke stromingen; van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid

A.C. Henny

tweedehands boek

Politieke stromingen: van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid

In een groots politiek-historisch drieluik laat Mr. A.C. Henny zien hoe de huidige opvattingen binnen politiek driestromenland - confessionalisme, liberalisme en socialisme - het resultaat zijn van een langdurig emancipatieproces, waarvan de verschillende fasen in de Europese cultuurgeschiedenis worden nagegaan. Het resultaat schijnt een maakbare samenleving te zijn, die zich steeds meer verzelfstandigt en waarin de mens steeds meer zijn eigen lot in handen neemt.

Het tweede gedeelte van de triptiek bevat een viertal biografieën van mensen die aan de bron staan van een van de politieke stromingen: Augustinus, voor wat betreft het confessionalisme, Machiavelli als voorloper van het liberalisme en Jean-Jacques Rousseau en Karl Marx als grondlegger van de twee 'vleugels' van het socialisme -enerzijds het utopisch-idealistisch 'gerichte socialisme, anderzijds het dialectisch-wetenschappelijk socialisme.

In het derde en laatste deel worden de meer eigentijdse vragen behandeld, in verband met de crisis van de verzorgingsstaat, als uitvloeisel van de 'maakbare samenleving', waarbij maatschappijstructuren in beweging komen door verandering van normen en waarden. Naast de Staat als orgaan van het rechtsleven, zal ruimte moeten kunnen worden gevormd in het culturele en economische leven voor ontplooiing van maatschappelijke verantwoordelijkheid in vrijheid.

[info van de uitgever]

[Christofoor, 1989]

Naar de bronnen van driestromenland (antiquariaat)

Politieke stromingen; van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid

A.C. Henny · alles van deze auteur 

€ 4.00

ISBN 9789062384129