menu
 winkelmandje 

Mysterieplaatsen en inwijdingswegen

Rudolf Steiner

'Geen enkele authentieke overlevering uit voorbije grote culturen is oninteressant voor ons, want we hebben de kennis daarvan nodig om onze eigen, zo van alle goden verlaten cultuur weer op een hoger niveau te brengen. De problemen die wij tegenwoordig bijvoorbeeld op moreel gebied beleven, zouden we al goeddeels achter ons hebben gelaten, wanneer we ons meer om ons geestelijke erfgoed hadden bekommerd. Dan zouden we net als de oude Egyptenaren weten dat er een leven is na de dood, en zouden we ook weten dat er een dodengericht bestaat, waarin we voor onze daden op aarde verantwoording moeten afleggen, ook wanneer die hier misschien nog helemaal niet aan het licht zijn gekomen.' 'In vergelijking niet de mysteriën int de voorchristelijke tijd worden er aan een toekomstige vorm van de mysteriën heel andere eisen gesteld. In de eerste plaats kan die, om waarachtig te zijn, alleen appelleren aan vrije mensen. Wie niet zelf uit eigen overtuiging deel wil krijgen aan een hogere orde, en wie er zich niet zelfvoor wil inzetten, zal nooit met hogere inzichten worden begiftigd. Dat is eenvoudig het sine qua non van de moderne spiritualiteit. Wij worden niet meer van bovenaf uitverkoren, wanneer wij dat zelf met willen, en omgekeerd: pas wanneer we zelf moeite hebben gedaan en ons zelf hebben...

Info van de uitgever
[Christofoor, 2001]


NBD Biblion bespreking
In het uitgebreide voordrachtenwerk van Steiner neemt deze bundel een prominente plaats in. Veel geesteswetenschappelijke gegevens over de kosmische ontwikkeling van aarde en mensheid, die in basiswerken als 'Wetenschap van de geheimen van de ziel' en 'Uit de Akashakroniek' uitvoerig zijn uitgewerkt, komen hier kernachtig terug. Om vervolgens te dienen als vertrekpunt voor een indrukwekkend overzicht - steeds gepaard aan diepgaand inzicht - van bewustzijnvormen, zoals deze in voorchristelijke inwijdingsrituelen konden worden ervaren. De nadruk ligt op Griekse en Keltische mysterien. Met name de laatste staan al sterk in het teken van het vooruit schouwen van de komst van Christus. Zeer boeiend is het gezichtspunt, dat de weg tot hoger bewustzijn sinds de komst van Christus een principieel ander verloop kent. Werd men voorheen door de priesters tot het gaan van de inwijdingsweg uitverkoren, nu is ieder individu, die zich tot een inwijdingsweg wil wenden, in de gelegenheid. Het nawoord van Frank Treichler belicht dit alles op verhelderende wijze. De vertaling is, zoals steeds in deze serie, uitstekend.

(GA 232 Mysteriengestaltungen)

Mysterieplaatsen en inwijdingswegen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50

ISBN 9789060385388