menu
 winkelmandje 

Michaël

voor het moderne bewustzijn

Rudolf Steiner


Uit de inhoudsopgave:

De strijd van Michaël met de draak (essay)
De strijd van Michaël voor het moderne bewustzijn (essay)

De Michaël-imaginatie (voordracht)
Geestelijke wegwijzers in de kringloop van het jaar
Geestelijke impulsen vroeger gelezen in het astrale licht. Geestelijke wegwijzers. De michaël-spreuk. De natuurgeesten in de zomer. Het ahrimanisch-begeerteachtige, animale in de mens en de tegenkracht: het meteoorijzer. ijzer als basis van de mate-
rialistische kultuur. De imaginatie: Michaël met uitgestrekte arm omvlamd door vonken-spattend meteoorijzer, in gevecht met de draak. Natuurbewustzijn moet overgaan in zelfbewustzijn. Hoe men Michaël met de draak zou moeten schilderen.
Gedachtenkracht en wilskracht. Zwavel en ijzer. Stoffelijke en geestelijke waarde van het ijzer.

De strijd van Michaël (voordracht)
De werking van het beeld van Michaëls strijd met de draak op
het menselijk gevoel in vroeger tijden. De hiërarchieën als open-
baarders van goddelijk-geestelijke wil. De draak als een ver-
vroegd tot vrije wil gekomen geestelijk wezen. De val van de
draak van de hemel op aarde als daad van Michaël. De mens als
dubbelwezen. De menselijke natuur als de plaats waar de draak
werkzaam is. De strijd van Michaël met de draak in vroeger tij-
den een kosmische gebeurtenis, later een in het innerlijk van de
mens plaatsvindende gebeurtenis. Ontwikkelen van de antro-
posofie uit de kosmosofie. Krachtig worden van het Michaël-
beeld in de mens in het laatste derde deel van de negentiende
eeuw. Naar binnen stralen van Michaël in het gevoel van de
mens. Verbond van de mens met Michaël. Het Michaëlfeest als
sociale impuls.

Michaël

voor het moderne bewustzijn

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.00

ISBN 9789490455811