menu
 winkelmandje 

Mensheidsperspectieven

Bernard Lievegoed

Informatie bij een vroegere uitgave van deze titel:

Een inspirerend boek over de spirituele evolutie van de mensheid. Vanuit de huidige fase van de ontwikkeling stelt Lievegoed de vraag aan de orde: wat zijn de perspectieven voor een nieuwe, spirituele cultuur? In de oudheid werd de mensheid 'van bovenaf' geleid. Daarbij speelden de zogenaamde 'mysteriën' een belangrijke rol. Dat waren de plaatsen waar goddelijke impulsen door ingewijden en priesters aan de mensen werden doorgegeven. De auteur beschrijft hoe deze mysterietraditie langzaam opdroogde en welke - positieve en negatieve - gevolgen dat had. Een nieuwe spirituele cultuur moet nu 'van onderaf' ontstaan, vanuit de bereidheid tot ontmoeting en samenwerking. Daarvoor is inzicht nodig in de geestelijke stromingen die de huidige mensheid hebben gevormd. Dan kan ook een begin worden gemaakt met de 'nieuwe mysteriën', waarvoor Rudolf Steiner aan het begin van deze eeuw de aanzet heeft gegeven.

NBD Biblion bespreking
Mensheidsperspectieven behandelt de spirituele evolutie van de mens gezien vanuit de antroposofie. Kennis van het verleden is de basis waarop begrip voor de toekomst kan worden gebouwd. Lievegoed beschrijft de geschiedenis van de mensheid als een voortdurend proces van differentiatie: van de eenheid die in een ver verleden onder leiding van de Goddelijke wereld begon tot de steeds verder doorgevoerde differentiatie tussen mensen, door de mens zelf. Hij laat zien hoe dit proces in vier fasen verliep en hoe de antroposofie tracht deze stromen te verenigen. Lievegoed plaatst al deze ontwikkelingen aan de hand van concrete voorbeelden in onze tijd: het einde van de 20e eeuw. Daardoor krijgt het boek een aktuele dimensie. Ontmoeting en samenwerking zijn de sleutelwoorden voor de nabije toekomst. Geen gemakkelijk boek, maar wel zeer boeiend. Enige basiskennis van de antroposofie is gewenst.

Mensheidsperspectieven

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 17.00

ISBN 9789060388358

Antiquariaat

Dit boek is ook tweedehands beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijs: € 6.50