menu
 winkelmandje 

Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid

Rob Gruben

Inhoudsopgave

Verantwoording
1. De toekomstige betekenis van het opstandingslichaam

2. “Astralfetzen”

3. Over het bewustzijn van vorige levens

4. De aardse Michaëlschool

5. Orgaantransplantatie en de chaotisering van het persoonlijk karma

6. Maria Magdalena, een vrouwelijke bodhisattva

7. De verlokkingen van het linkerpad

8. “Man en vrouw schiep Hij hen”

Nawoord

Wie zich met geesteswetenschap bezighoudt stuit onvermijdelijk al vanaf het prilste begin op de begrippen vrijheid en liefde. Samen met waarheid zijn het de drie meest misbruikte woorden in onze samenleving. In dit boek wordt duidelijk gemaakt waarom de juiste ontwikkeling van vrijheid en liefde essentieel is voor zowel de mens als alle engelenhiërarchieën boven hem.
Getoond wordt hoe de wetmatigheden die in de geestelijke wereld heersen langzamerhand, door toedoen van de spiritueel strevende mens, worden vervangen door met individuele Ik-kracht doordrongen vrijheid en liefde. Alleen op die wijze kunnen mens en complete engelenhiërarchie zich opwerken tot de nagestreefde Godgelijkheid. De wetmatigheden die thans heersen in de geestelijke wereld en die ten dele ook het karma van de mens bestemmen, zijn dus niet eeuwigdurend.
Dit boek doet verslag van deze beide aspecten, van de wetmatigheden die thans heersen in de geestelijke wereld, én van de elementen van vrijheid en liefde die de mens daarin binnenbrengt. De diversiteit van de verschillende hoofdstukken laat zien dat dit proces zich over werkelijk alle aspecten van het aardse en geestelijke leven uitstrekt.

info van de uitgever
Nearchus / Adventum, 2021

Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid

Rob Gruben · alles van deze auteur 

€ 18.50

ISBN 9789492326720