menu
 winkelmandje 

Mens op de drempel

Bernard Lievegoed

Informatie over een vorige uitgave van deze titel:

Prof dr. B.C.J. Lievegoed heeft zich op vele gebieden onderscheiden, onder meer als arts, opvoeder en bedrijfspsycholoog. Hij werd bekend door boeken als De levensloop van de mens en Ontwikkelingsfasen van het kind. In Mens op de drempel staat de persoonlijke ontwikkeling centraal. Prof. Lievegoed beschrijft de achtergrond van deze op de praktijk gerichte benadering vormt het mensbeeld van de anthroposofie: de mens is van oorsprong een we zen in beweging, in ontwikkeling. Ook de mensheid als geheel maakt een bewustwordingsproces door. Speciaal voor onze tijd betekent dit, dat de ontwikkeling een essentiële stap verder is gegaan; er is 'een drempel overschreden'. Dit heeft voor ieder van ons positieve en negatieve gevolgen- de mogelijkheid van innerlijke groei, maar ook het risico van negatieve ervaringen. Mens op de drempel richt zich zowel tot leken als tot hulpverleners, die meer inzicht willen krijgen in de lichte en duistere kanten van ons -innerlijk leven.

NBD Biblion bespreking
Het boek richt zich zowel tot leken als tot hulpverleners en bevat twee delen. In het eerste gedeelte beschrijft de auteur de innerlijke ontwikkeling van de mensheid door de tijden heen in de mysteriën, de verschillende ontwikkelingswegen en de scholingsweg die door de antroposofie wordt geboden. Aan de hand van praktische voorbeelden van psychische problemen, worden suggesties gedaan voor oplossingen.
In het tweede gedeelte worden de fundamenten gelegd voor een vernieuwde psychotherapie, die de auteur liever "biografische therapie" zou willen noemen, en komen diagnose en therapie (eveneens met praktische voorbeelden) aan de orde. Alhoewel een behoorlijke kennis van de anthroposofie gewenst is, ademt het boek zo'n universaliteit, dat het voor de serieuze, onbevangen-denkende lezer, die weinig van anthroposofie weet, inspirerend zal zijn. Voor psychotherapeuten kan het boek interessant zijn door de originele kijk op hun vakgebied.

Mens op de drempel

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 19.00

ISBN 9789060388341

Antiquariaat

Dit boek is ook tweedehands beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijs: € 5.50