menu
 winkelmandje 

Meester Eckharts mystiek

In de praktijk

C.B. Zuijderhoudt

De bijzondere verdienste van de middeleeuwse mysticus, geleerde en filosoof Meester Eckhart (ca. 1260-1328) is, dat hij voor de religieuze zoeker een aanpak en een zienswijze aanreikt om tot wedergeboorte te komen, zoals dat in het evangelie wordt beloofd. Die methode is door de auteur C.B. Zuijderhoudt in dit boek zodanig uitgewerkt, dat die direct toepasbaar is. Voor de lezer biedt dit de mogelijkheid om zelf deze mystieke weg te gaan, een weg die leidt tot bevrijding.

Eckharts mystiek is gegrond in het christendom en dat is dan ook de leidraad in dit boek. Echter, eenwording voltrekt zich uitsluitend in non-dualiteit. Dat is het wezen van iedere vorm van mystiek. Er is daarom geen speciale achtergrond of godsdienst nodig om tot wedergeboorte te komen. Daarmee is dit boek voor ieder religieus bewogen mens een bijzondere mogelijkheid tot het aangaan van de grootste uitdaging in het leven: die van de zelfrealisatie, de mystieke weg tot God.

C.B. Zuijderhoudt (1944) studeert in de jaren zeventig vergelijkende godsdienstweten­schappen en legt zich later toe op de daadwerkelijke praktijk van de mystiek. Zijn eerdere opleiding en werk als bouwkundig ingenieur met de daaraan gepaard gaande exacte wijze van denken bepaalt mede zijn pragmatische benadering van de mystiek. De auteur zelf is de mystieke weg gegaan en de weergave daarvan is verwoord in zijn boeken. Slechts ervaringen die hij zelf doormaakte zijn door hem opgetekend, waardoor authenticiteit gewaarborgd is en speculaties worden vermeden.
Info van de uitgever
[Cichorei, 2013]

NBD Biblion bespreking
Bij het samenstellen van deze boeiende uitgave heeft de schrijver zich gebaseerd op eigen ervaringen, opgedaan tijdens het stap-voor-stap ontdekken van de mystieke weg die leidt tot bevrijding. In het bijzonder probeert hij diep door te dringen in de methode tot mystieke vereniging die de middeleeuwse mysticus en filosoof Eckhart (ca.1260-1328) in zijn geschriften aanreikt. Deze aanpak helpt om te komen tot het ultieme antwoord op de meest wezenliijke vragen in het leven. De eerste hoofdstukken gaan nader in op de vraag: wat is mystiek? Daarbij is gekozen voor het woord 'God', omdat dat de absolute macht en alomtegenwoordigheid het beste representeert. Vervolgens komen de vier hoofdthema's aan de orde, zoals Eckhart die onderscheidt: het wonder van bewustzijn; de wedergeboorte; de afgescheidenheid; de zuiverheid van de goddelijke natuur. Daaruit vloeit bezinning voort op meditatie, inkeer, de rol van goed en kwaad, de rol van het denken. Het slothoofdstuk 'De praktijk' richt zich speciaal tot degene die daadwerkelijk besluit om te kiezen voor de mystieke weg. Een originele en boeiende analyse van de methode tot verinnerlijking.

Meester Eckharts mystiek

In de praktijk

C.B. Zuijderhoudt · alles van deze auteur 

€ 17.00

ISBN 9789491748660