menu
 winkelmandje 

Materie en warmte

Materie en straling in ruimte en tijd 1

R. van Romunde

tweedehands boek

De gebruikelijke natuurkundige beschouwingen berusten op het zuiver rationele denken. Deze denkwijze kon de auteur niet ten volle bevredigen, omdat daarbij aan een groot deel van het wezen van de verschijnselen voorbij wordt gegaan. Door zich van de goetheanistische fenomenologie uit zeer intensief bezig te houden met de kenmerken en eigenschappen van vaste, vloeibare en gasvormige materie en hun relaties met warmte, raakte hij vertrouwd met de daarin werkzame kwaliteiten en tendenzen, die hiij op een natuurkundig verantwoorde wijze tot uitdrukking heeft gebracht.

Er werd naar gestreefd een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van de natuurwetenschappelijke denktrant. Deze vernieuwing kan met vrucht worden toegepast in een onderwijs dat zich ten doel stelt de natuurkunde in een beeldende, kwalitatieve vorm op de leerlingen over te dragen.

info van de uitgever.

[Vrij Geestesleven, 1981]

Materie en warmte

Materie en straling in ruimte en tijd 1

R. van Romunde · alles van deze auteur 

€ 10.00

ISBN 9060380312