menu
 winkelmandje 

Maria Magdalena

of het lot van de vrouw

Hans Stolp

Was Maria Magdalena maar een man geweest, dan zouden haar kennis, haar inzicht, haar wijsheid en haar liefde ons tot op de dag van vandaag als voorbeeld dienen. Helaas (?) was zij een vrouw. En dus werd zij in de geschiedenis van het christendom naar beneden gehaald, bezoedeld en tot hoer verklaard.

Maria Magdalena: geen ander, man noch vrouw, heeft de leringen van Christus zó naar wezen, zin en diepte verstaan. Daarom is zij bij uitstek degene, die ons kan verduidelijken wat de Meester ons nu eigenlijk heeft willen vertellen. Tijdens haar leven was zij degene, die Jezus' onderricht keer op keer aan de mannelijke leerlingen van Jezus heeft mogen onthullen: zonder haar toelichting zou de boodschap van de Meester voor hen een dode en lege letter gebleven zijn.

En ook vandaag is zij degene, die de levende zin en betekenis van wat Jezus ons heeft willen leren, kan onthullen. Bij uitstek is zij bemiddelaarster, tolk, bij uitstek is zij degene die in ons het licht kan ontsteken van begrip, bewustzijn en inzicht.

Maria Magdalena, zij was een vrouw. Levend in een tijd, waarin de vrouw nog als tweederangs gezien werd, ondergeschikt aan de man. En daarom heeft zij moeten ervaren, hoe haar keer op keer de mond werd gesnoerd: door mannen. Heeft ze moeten ervaren hoe ze belasterd werd – tijdens haar leven, maar ook na haar dood, toen zij nog stééds gevaarlijk bleek voor de mannelijke suprematie.

Hans Stolp geeft in dit boek een verrassende beschrijving van deze vrouw die tot de belangrijkste leerlingen van Jezus mag worden gerekend. Hij laat zien hoe in het lot van deze ene vrouw het lot van alle vrouwen zichtbaar wordt. Bovendien beschrijft hij hoe deze zelfbewuste, gevoelige, bescheiden en wijze vrouw, die de belichaming van de liefde zélf lijkt te zijn, als geen ander het licht in ons weet te ontsteken.

Info van de uitgever

Maria Magdalena

of het lot van de vrouw

Hans Stolp · alles van deze auteur 

€ 20.99

ISBN 9789025951610