menu
 winkelmandje 

Maatschappijstructuren in beweging (antiquariaat)

Speelruimte voor met door driegeleding

A.H. Bos, D. brull, A.C. Henny

tweedehands boek

De drie auteurs leveren elk hun bijdrage inzake Rudolf Steiners inzichten betreffende de ' Driegeleding van het sociale organisme'. Een pleidooi voor sterke decentralisatie op economisch en cultureel gebied, opdat meer ruimte kan woerden gegevenaan invividuele verantwoordelijkheid, zonder daarbij te vervallen in het oude liberale model van de maatschappij. Aan de hand van voorbeelden van structuren - in o.a. school en bedrijf - wordt dit toegelicht.

Nu zowel in de communistische als in de niet communistische landen de tendens tot centralisatie steeds sterker toeneemt, kunnen deze inzichten - die reeds in 1919 werden gegeven - een belangrijk tegenwicht vormen tegen de bureaucratisering van het ambtelijk overheidsapparaat.

[Vrij Geestesleven, 1973]

Maatschappijstructuren in beweging (antiquariaat)

Speelruimte voor met door driegeleding

A.H. Bos, D. brull, A.C. Henny · alles van deze auteur 

€ 4.50

ISBN 9060380428