menu
 winkelmandje 

Maanlicht in het water

Roy Leighton e.a.

'Spirituele intelligentie' is het sluimerend vermogen dat alle kinderen bezitten om zich te verwonderen over allerlei aspecten van hun dagelijks leven. Spirituele intelligentie kan ontwikkeld worden door hun natuurlijke nieuwsgierigheid, speelsheid en onderzoeksdrang te prikkelen om te onderzoeken wie of wat ze werkelijk zijn, en wat het leven voor hen betekent.
De verhalen en activiteiten in dit boek kunnen in het kader van alle vakken gebruikt worden. Ze beslaan het terrein van de levensbeschouwing en filosofie, ze ontwikkelen de sociaal-emotionele vorming, ze bevorderen het creatief denken en handelen. Uitgangspunt is steeds een verhaal dat voorgelezen of zelf gelezen wordt, stuk voor stuk juweeltjes die op verschillende niveaus begrepen kunnen worden. Elk verhaal bevat opdrachten, vragen, suggesties en werkbladen om dieper op de inhoud in te gaan.
Info van de uitgever
[Panta rhei, 2012]

NBD Biblion bespreking
Dit inspirerende boek is gericht op de spirituele ontwikkeling bij kinderen van alle leeftijden en kan worden gebruikt bij maatschappijleer of godsdienstonderwijs. Spiritualiteit komt tot leven in verhalen en gedichten en metaforen. Aangevuld door herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven, biedt deze methode een uitstekende manier om voeding te geven aan de spirituele ontwikkeling bij kinderen. De lesactiviteiten zijn helder en de werkbladen kunnen zo in het lesprogramma worden geïntegreerd. Het boek is geschreven door vier auteurs, die ieder op een eigen wijze en met humor en creativiteit aanzetten tot discussie en nadenken. Het stellen van vragen lijkt hierbij belangrijker dan het vinden van antwoorden. De onderwerpen hebben raakvlakken met filosofie en zijn thematisch opgebouwd. Veel thema's maken duidelijk dat woorden soms tekort schieten om gevoelens uit te drukken. Kinderen leren spelenderwijs hun innerlijke kracht te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Origineel en toegankelijk boek, voor leerkrachten en andere opvoeders die spiritualiteit een plaats willen geven; gebaseerd op tijdloze verhalen, poëzie en duidelijke voorbeelden. Bevat een beknopte bibliografie.

Maanlicht in het water

Roy Leighton e.a. · alles van deze auteur 

€ 6.90

ISBN 9789088400711