menu
 winkelmandje 

Liefde en seksualiteit

Eros en fabel

Jeanne Meijs

Seksualiteit is een geïsoleerd gebied geworden, dat overdreven opgehemeld of juist verguisd wordt. Een gezonde omgang met dit gebied vraagt van ons, seks opnieuw te integreren in het geheel van menselijk samengaan. Als seksualiteit in menselijke relaties een vrij bespreekbaar gebied is dat ingebed wordt in de groei naar een liefdevolle omgang met elkaar, dan hebben volwassenen jongeren weer iets te bieden en kunnen zij voorlichten. Seksuele voorlichting die alleen de technische facetten bespreekt en meer niet, is een leugen. Want dan is er geen voorlichting, maar alleen de geruststellende gedachte dat het besproken is. Seksuele voorlichting betekent in werkelijkheid je kinderen voorbereiden op het vormen en behouden van warme menselijke relaties als geheel. Om dat te verwekken en te bevorderen ontstond dit boek. Het bespreekt seksualiteit, relaties, liefde en vele aanverwante onderwerpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beelden ontleend aan zeven planeten en de bijbehorende metalen. Bovendien loopt de bespreking en de uitleg van Het sprookje van Eros en Fabel van Novalis als een rode draad door het boek. Het boek wil gelezen worden door ouders, leerkrachten en elke andere volwassene om voor zichzelf en voor de jongeren een herbezinning teweeg te brengen op het levensgebied van liefde, seksualiteit en relaties. Het gaat daarbij om de taak een kind van jongs af aan zo op te voeden dat het langzamerhand in het weten en spreken over seksualiteit groeit. Het grotere belang dat schuilgaat achter dit levensgebied is niets minder dan de ontwikkeling van de mensheid zelf op het terrein van de liefde en menswaardigheid. Seks gaat over mensen, relaties en liefde. Gelukkig zijn wordt veroorzaakt door wederkerige liefde waarin mensen elkaar kunnen schenken wat zijzelf in essentie nodig hebben. Dat is levensmoed en levenskunst.


Een fragment uit het hoofdstuk 'Zilver - Maan'

De maan en seksualiteit horen bij elkaar. Seksualiteit is de poort naar nieuw leven voor een mens die geboren wil worden en seksualiteit wil die poort ook zijn in menselijke relaties. Seksualiteit is een verkrachtend middel als ze gebaseerd is op egoïsme. Seksualiteit is tegelijkertijd een krachtbron die echter zelf verkracht wordt als we haar ontkennen of tot sleur laten verworden. Weliswaar verloopt het vrijen net als alles wat met de maan samenhangt in een ritmisch bekend patroon, maar het hoort nooit hetzelfde te zijn. Menselijk vrijen is een menswaardige ontmoeting en is elke keer anders en nieuw omdat beide partners individuen zijn. Unieke mensen op een uniek ogenblik hebben unieke gevoelens, dwars door het gegeven dat iedereen seksualiteit kent en de erbij horende gevoelens steeds terugkeren. Ook als de partner na enige tijd ogenschijnlijk niets nieuws meer te bieden heeft en de voorspelbaarheid van de reacties groot is. Het vertrouwd zijn met elkaar wil juist een spiegel worden waarin je elkaar steeds als nieuw ontdekt.
Als je altijd voor je eigen spiegel staat, dan wordt elke lichaamservaring snel saai, omdat je in deze zilveren maneschijn uiteindelijk alleen het dode beeld van je eigendunk waarneemt. Dat is als de buitenkant van de maan. Daar is geen atmosfeer en er heerst koude en een woestijn van stenen en kraters. Elk eigenbelang slaat een nieuwe krater en elke liefkozing die niets meer is en brengt dan pure begeerte is een steniging van het beeld van de ander. Dat beeld versplintert erdoor en de relatie wordt een woestijn van stenen.

Als we seksualiteit leren benutten als een mogelijkheid in een helder geworden, zilveren spiegel de ander gewaar te worden in alles wat de ander als eigenheid aan ons schenkt, dan ontstaat de maan-doorbraak. Dan is er een poort waardoor nieuw leven stroomt in de relatie. Deze doorbraak is de ervaring dat we tijdens of na een vrijage terechtkomen in het 'land achter de spiegel'. Daar is de werkelijke kern van de ander te vinden, het ware beeld van wie de ander worden wil. De enige mogelijkheid voor een mens om werkelijk te kunnen leven in liefde met de ander is gebaseerd op het leren vinden van dit wezenlijke van de ander.
Als we in onze individueel geworden persoonlijkheden niet de weg vinden naar deze diepgaande verbinding met elkaar, dan mislukt elke relatie. In seksualiteit ligt de uitnodiging tot liefhebben van meer dan het lichaam en het genot dat erdoor ervaren wordt. Dat is de uitnodiging om een zilveren maanspiegel te zijn en de veelkleurigheid van de ziel van de ander op te laten lichten in ons innerlijk. Alleen als de liefde ontvankelijk wordt, kan ze voor de wijsheid een schaal vormen. Als het goed is ontdekken en beminnen wij elkaar dan zoals we zijn. Dan dragen we alles van de ander in onszelf, behoeden alles wat de ander ons schenkt en aan ons ervaart. Met liefde en tederheid, ook in en door alles wat seksuele ervaringen zijn.
Als we dat voor elkaar krijgen, verandert er iets. Dwars door alle gevoelens van opwinding, erotiek en begeerte veredelt dan de seksualiteit. De spiegel verandert dan in een schaal. De maansikkel draait vanuit de verticale stand naar de horizontale stand. In die schaal vormt zich dan als een allerinnigst kleinood het kiemende beeld van de ander. Een kiemend beeld, want daar wordt zichtbaar wat de ander wil worden. Wat de geliefde als diepe levenswens in zichzelf draagt. Zo, in die schaal, wordt de zon zichtbaar in en door de maan.

[info van de uitgever]

Liefde en seksualiteit

Eros en fabel

Jeanne Meijs · alles van deze auteur 

€ 29.95

ISBN 9789062386253