menu
 winkelmandje 

Liefde

De opgave van de aarde

Renée Zeylmans

Liefde is gekend worden in je diepste kern. De weg van de liefde bewandelen is een inwijdingsweg, in deze en komende eeuwen. En die weg is niet alleen weggelegd voor de enkeling, maar voor de hele mensheid.
Met berouw begint de vereffening van het verleden, met vergeving de scheppende toekomst. Een weg van diepten en hoogten, een weg van vallen en opstaan, van loutering en het brengen van offers. Vergeven brengt ons tot de liefdeskern in onszelf.
Ook vergeving schenken aan iemand die overleden is, is van het grootste belang voor beide betrokkenen.

Eeuwigdurende liefde
is de brug
tussen de levenden
en de doden.

Laten we elkaar in liefde de hand reiken; we zijn niet meer of minder dan onze medemensen. Laten we broeders zijn en niet het negatieve, maar het goede in ieder mens zien.
Info van de uitgever
[Cichorei, 2015]

Liefde

De opgave van de aarde

Renée Zeylmans · alles van deze auteur 

€ 15.00

ISBN 9789491748271