menu
 winkelmandje 

Kunst en cultuurvernieuwing

Rudolf Steiner

”We kunnen een tijd tegemoet zien [...] waarin de weg naar het kunstenaarschap in veel opzichten een andere zal zijn dan vroeger, en ook veel meer van leven vervuld zal zijn. De ziel zal dat wat het middel van het kunstzinnig scheppen is veel intensiever beleven dan vroeger. Ze zal kleur en klank veel intiemer, als het ware moreel-spiritueel kunnen beleven en doorleven. in de scheppingen van de kunstenaars zullen we als het ware de sporen vinden van wat hun zielen beleefd hebben in de kosmos.”
(Rudolf Steiner)

Uit het Nawoord van Martien Ockeloen:
”In deze voordrachten belicht Rudolf Steiner naast algemeen-antroposofische thema's allerlei aspecten van kunst. Hij spreekt over kunst en spiritualiteit, over individuele kunstenaars en ook over zijn eigen scheppingen. Een enkele keer gaar hij in op het scheppingsproces dat aan een bepaalde creatie ten grondslag ligt. Op zulke momenten lijken de schroom en terughoudendheid over zijn eigen werk te spreken weg te vallen. Opeens staat er een andere Steiner voor ons: de kunstenaar die zich als het ware terugverplaatst in het scheppingsgebeuren dat zich in en door hem heeft voltrokken en die zijn toehoorders deelgenoot van dit proces wil maken.”

(GA 275)

(Vrij Geestesleven, 2001)

[info vanb de uitgever]

Kunst en cultuurvernieuwing

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50

ISBN 9789060385364