menu
 winkelmandje 

Kosmogonie

De evolutie van mens en heelal

Rudolf Steiner

Schepping of evolutie? Een unieke voordrachtenreeks in Steiners werk. Het betreft de door Schuré opgeschreven voordrachten die Steiner in 1906 in Parijs hield. Behalve een schets van de mensheidsontwikkeling vormen ze een prachtig overzichtspanorama over de geesteswetenschap. Met onderwerpen als o.a. Darwin, Atlantis, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen, de oude en de moderne inwijding, de oorsprong van de mythen en sagen, de rozenkruisers, kleuren, de rol van dromen, menselijke passies, de zeven trappen van de christelijke inwijding, de rol van alkohol, de openbaring van de zeven levensgeheimen, het vrije huwelijk, de Apokalyps.

(uit Rudolf Steiners Gesamtausgabe 94)

[Uitgeverij Pentagon, 2009]

UIT INHOUDSOPGAVE

EERSTE VOORDRACHT – Parijs, vrijdag 25 mei 1906
De geboorte van het intellekt en de taak van het christendom. De lichamelijke omhulsels en het Ik. De opvolging van de huwelijksvoltrekking binnen stam of familie
door de vrije huwelijksvoltrekking. De vergeestelijkte liefde als grondprincipe van het rozenkruiserdom.
TWEEDE VOORDRACHT – Parijs, 26 mei 1906
Voorchristelijke en christelijke broederschappen. De missie van de Manicheërs. Het darwinisme, een deelwaarheid. Atlantis. Twee stromen van de ontwikkeling. Ware
moraal komt voort uit het inzicht.
DERDE VOORDRACHT – Parijs, 27 mei 1906
De Steen der Wijzen. In- en uitademing bij mens, dier en plant. De mistel, een overblijfsel van de Maansfeer. De scheiding van de geslachten.
VIERDE VOORDRACHT – Parijs, 28 mei 1906
De epifyse, overblijfsel van een waarnemingsorgaan van vroeger. De droom, een rudiment van de oude helderziendheid. Over de oorsprong van de mythen. Het bewustzijn van de toekomst van de mensheid. Ontwikkeling van de aarde: van kosmos van de wijsheid naar kosmos van de liefde.
VIJFDE VOORDRACHT – Parijs, 29 mei 1906
De ziel verzamelt de vruchten van het aardeleven voor de geest. Het lichaam als instrument van de ziel. Het bekend worden van vroegere mysteriegeheimen. Het etherlichaam van de man is vrouwelijk, het etherlichaam van de vrouw mannelijk; het astraallichaam van beiden tweegeslachtelijk. Methodische verschillen van de oosterse en de westerse initiatie.
ZESDE VOORDRACHT – Parijs, 30 mei 1906
De zeven trappen van de oude inwijding. Het voorkomen van gevaren van de okkulte ontwikkeling. De hogere graden van de initiatie.
ZEVENDE VOORDRACHT – Parijs, 31 mei 1906
Middeleeuwse broederschappen zagen in het evangelie van Johannes nog een inwijdingsdokument. De spirituele werking van de eerste veertien verzen; de rozenkruisers. De overgang van de mysteriën van de oudheid naar de christelijke inwijding in de opwekking van Lazarus. De bruiloft te Kana en de missie van de alkohol. De verheerlijking op de berg Tabor.
ACHTSTE VOORDRACHT – Parijs, 1 juni 1906
Het christelijke grondkarakter van Goethes natuurbeschouwing. De zeven graden van de christelijk-gnostische inwijding.
NEGENDE VOORDRACHT – Parijs, 2 juni 1906
Organen voor het bewust beleven van de astraalwereld. Goethe over de waarneming van kleuren en licht. In het astrale verschijnt het gevolg vóór de oorzaak. Menselijke
hartstochten als dierengestalten. Het achterwaarts beleven na de dood. Gevolgen van zelfmoord en gewelddadige dood. De leugen, een astrale moord. Zwarte magie
en vivisektie.
TIENDE VOORDRACHT – Parijs, 6 juni 1906
Het achtvoudige pad van de Boeddha en de zaligsprekingen van het evangelie van Mattheus in samenhang met de zestienbladerige lotusbloem. De zes deugden.
Goethes fragment 'De geheimen'. De drie mensheidstypen van de griekse kunst.
ELFDE VOORDRACHT – Parijs, 7 juni 1906
Uitwerkingen van de inwijding op huidige en postmortale bewustzijnstoestanden. De samenhang van de inkarnatievolgorde met het kosmisch bepaalde ritme van
de kultuurperioden.
TWAALFDE VOORDRACHT – Parijs, 8 juni 1906
Het rijk van de geestelijke hiërarchieën. De zeven regionen van het devachan. De Akashakroniek. Dante. Pythagoras. Graallegende en de sage van Lohengrin.
DERTIENDE VOORDRACHT – Parijs, 9 juni 1906
Atlantis en Lemurië. De verandering van de menselijke lichaamsgestalte. De drie Logoi.
VEERTIENDE VOORDRACHT – Parijs, 10 juni 1906
De evolutie van het menselijk bewustzijn. De loop van de ontwikkeling door telkens zeven toestanden van het bewustzijn, het leven en de vorm.
VIJFTIENDE VOORDRACHT – Parijs, 11 juni 1906
De planetaire evolutie. Omvorming van de aarde door de mens. Vroegere planetaire toestanden.
ZESTIENDE VOORDRACHT – Parijs, 12 juni 1906
Aardbevingen, vulkanen en de menselijke wil. Werkingen van voorbije planetaire tijdvakken. De dagen van de week. Het innerlijk van de aarde en de samenhang ervan met de christelijke inwijding.
ZEVENTIENDE VOORDRACHT – Parijs, 13 juni 1906
De zeven geheimen. Het geheim van de dood. Jehova, Lucifer, Christus. Verlossing en bevrijding.
ACHTTIENDE VOORDRACHT – Parijs, 14 juni 1906
De Apokalyps. Het toekomstige is als kiem in de oerbeelden inbegrepen. De zeven na-atlantische kulturen; het bevorderen van de voorbereiding van het zesde en
zevende aardetijdvak.
NAWOORD – Bart Muijres
NAWOORD – Edouard Schuré
[oorspronkelijk voorwoord uit 1938]
RUDOLF STEINER OVER DE KURSUS
AANTEKENINGEN BIJ DEZE UITGAVE
AANTEKENINGEN BIJ DE TEKST
PERSONENREGISTER
LITERATUUR

Kosmogonie

De evolutie van mens en heelal

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 26.00

ISBN 9789072052780