menu
 winkelmandje 

Karmastudies 3

Rudolf Steiner

'Er verschijnen steeds meer rapportages van mensen die herinneringen hebben aan een eerder aardeleven, met tussen beide inkarnaties een veel kortere tussenpoos in de geestelijke wereld. Het betreft konkrete herinneringen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.' 'Je kunt je afvragen of de wetmatigheden zoals Steiner die verwoordt, ook zonder meer in dergelijke lotgevallen geldig zijn.'

'... er kan een intensieve ontmoeting plaatsvinden tussen de zielen van de gestorvenen en de zielen die op weg zijn naar de aarde om geboren te worden.' ... Vanuit die ontmoeting 'kunnen zij in hun komende aardeleven en een groot heimwee, een diep verlangen naar geestelijke substantie ervaren.'

Bepaalde mensen uit onze tijd 'hebben in hun huidige leven te maken met herinneringen an de honger en verzwakking in een koncentratiekamp, en aan het sterven in een gaskamer. Zij hebben in hun leven nu te maken met psychische en lichamelijke problemen en met zwakke levenskrachten.'
(uit het nawoord van Marianne de Nooij)

info van de uitgever
[Pentagon, 2020]

Negen voordrachten uit GA 240
Drie voordrachten verschenen eerer als Het karma van de Antroposofische Vereniging; twee andere als Oud en nieuw karma.

Karmastudies 3

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 30.00

ISBN 9789492462541