menu
 winkelmandje 

Karma van het beroepsleven

Rudolf Steiner

In de tijd waarin Steiner deze voordrachten hield (1916), was het werkleven al drastisch veranderd. Mechanisatie, specialisatie en formalisering van taken hadden de vroegere emotionele betrokkenheid van de mens bij het product van zijn arbeid tenietgedaan.
Maar Steiner blikt niet nostalgisch terug naar een oudere economische orde. Hij ziet de technische doordringing van het arbeidsproces als noodzakelijk en in principe heilzaam - mits ze van de mens uit wordt gestuurd. Op kleurrijke en gevarieerde wijze werkt Steiner deze visie uit.
Hij gaat in op historische persoonlijkheden, bijvoorbeeld zeer uitvoerig op Goethe, op wetmatigheden in zowel het individuele karma als het karma van de aarde; zelfs wordt de blik gericht op de verre toekomst. Met name het verschijnsel van de arbeidsdeling en het bijbehorend verlies aan arbeidsvreugde komt in een verrassend perspectief te staan.
In het nawoord onderzoekt Erna Trouw welke relevantie Steiners gezichtspunten hebben voor ons huidige, snel veranderende werkleven.
Info van de uitgever

NBD Biblion bespreking
In deze bundeling van tien voordrachten bespreekt Steiner op kleurrijke, gevarieerde wijze de samenhang tussen het lot en de beroepsuitoefening. Er wordt ingegaan op historische persoonlijkheden, bijv. zeer uitvoerig op Goethe, op wetmatigheden in zowel de individuele als in de algemeen menselijke lotsbestemming, op het ambachtelijke beroepsleven van vroeger, op de huidige vormen van werk; zelfs wordt de blik gericht op de verre toekomst. Met name het verschijnsel van de arbeidsdeling en het bijbehorend verlies aan arbeidsvreugde komen in een verrassend perspektief te staan. Een boeiend standaardwerk uit het antroposofisch geestesgoed, in vlotte vertaling.
(Biblion recensie, M. Ploeger.)

Karma van het beroepsleven

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50

ISBN 9789060385784

Antiquariaat

Dit boek is ook tweedehands beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijzen van € 8.75 tot € 18.00