menu
 winkelmandje 

Jaarfeesten

Rudolf Steiner

In dit boek gaat Steiner in op afzonderlijke jaarfeesten, zoals de bekende christelijke van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, alsmede de minder bekende van Sint-Jan en Michaël in de tweede helft van het jaar. Steiner biedt een verrassende kijk op deze markeringspunten in het jaar, en laat het spirituele karakter ervan sterk naar voren treden.

In deze bundel voordrachten vindt de lezer een nieuwe toegang tot het al te bekende van de overgeleverde vormen, of juist een ingang voor een nieuwe, eigen aanpak. Een jaarfeest dat opnieuw nadert, roept steevast de vraag op naar de achtergrond en de diepere betekenis ervan. Steiners verklaringen inspireren en bieden alle ruimte om deze feesten naar eigen inzicht te vieren.

In hun nawoord gaan Marieke Anschütz-Schoorel en Hester Anschütz op vrije en persoonlijke wijze in op verschillende aspecten van de voordrachten. Zij zijn beiden heel vertrouwd met de genoemde feesten, zowel vanuit de inhoud als vanuit de praktijk.
Info van de uitgever
[Christofoor, 2012]

Acht voordrachten, afkomstig uit verschillende delen van de Rudolf Steiner Gesamtausgabe: GA nrs 109, 117, 118, 127, 161, 223, 224 en 226.

Jaarfeesten

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50

ISBN 9789060385708