menu
 winkelmandje 

Inspirerende uitspraken van Jezus

Aforismen, parabels en leringen uit christelijke, joodse en islamitische bronnen

Marvin Meyer

Uit de NBD|Biblion recensie
Tweehonderd Jezus-spreuken die (in deze vorm) niet in de Bijbel of het Thomas-evangelie voorkomen. Elk logion onthult iets van Jezus' boodschap, van de waarheid over mens, wereld en God. God is in alles, maar in het bijzonder in de mens: het goddelijk geheim rust in ons innerlijk; God klopt gestaag op de deur van ons hart, en we hoeven alleen maar open te doen om onze diepste verlangens naar Hem vervuld te zien. Jezus blijkt steeds de mens die God kent, die een is met 'de waarheid' (de werkelijkheid, zou de boeddhist zeggen) en die deze daarom gestalte kan geven. De logia stammen uit oude christelijke, joodse en islamitische bronnen, sommige zijn zelfs ouder dan de evangelien. Ze bedoelen niet de mens iets te doen 'geloven', maar hem via zelfkennis tot kennis van God te brengen.

[Tirion, 2007]

Inspirerende uitspraken van Jezus

Aforismen, parabels en leringen uit christelijke, joodse en islamitische bronnen

Marvin Meyer · alles van deze auteur 

€ 6.90

ISBN 9789043910279