menu
 winkelmandje 

Innerlijke ontwikkeling (antiquariaat)

en de praktijk van het leven

Jörgen Smit

tweedehands boek

In dit boek wordt een appèl gedaan aan het wakkere bewustzijn van ieder mens voor al datgene wat er uit de wereld aan negatieve en positieve impulsen op hem afkomt. Geschetst wordt hoe innerlijke activiteit medebepalend is voor onze huidige cultuur en voor die van de toekomst en welke rol de antroposofie daarbij kan spelen. Jörgen Smit laat ook zien waar bij esoterisch gerichte activiteit gevaar dreigt voor sektarisme en dogmatisme.

Als leidraad in zijn betoog hanteert Smit de 'grondsteen'-spreuk, die Rudolf Steiner gaf bij de oprichting van de Algemene Antroposofische Vereniging in 1923. Hij laat zien op welke wijze deze spreuk inspirerend kan werken, zodat innerlijke ontwikkeling meer wordt dan iets alleen voor jezelf. Volgens Smit is het bij een innerlijke scholingsweg nodig om impulsen te vormen voor de toekomst van de mensheid en voor de praktijk van het leven.

[Vrij Geestesleven, Zeist 1988]

Innerlijke ontwikkeling (antiquariaat)

en de praktijk van het leven

Jörgen Smit · alles van deze auteur 

€ 4.00

ISBN 9060382781

Antiquariaat

Van dit boek zijn meerdere tweedehands exemplaren beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijs: € 3.50